Welkom op de website van het nieuw federaal onderzoeksschip

Volg het bouwproces van het onderzoeksschip (tijdslijn, specificaties, media, wedstrijd voor scholen...)
[Lees meer...]

Bienvenue sur le site web du nouveau navire de recherche fédéral

Suivez le processus de construction du navire de recherche (ligne de temps, spécifications, médias, concours pour les écoles...)
[En savoir plus...]

Welcome to the website of the new federal research vessel

Follow the construction process of the research ship (timeline, specifications, media, contest for schools...)
[Read more...]Belspo
Belspo
Defensie
Freire
Rolls Royce