Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
BRAIN-be - Over BRAIN-be

BRAIN-be
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks
Tweede oproep

Op 5 oktober 2012 heeft de Ministerraad haar akkoord gegeven voor de lancering van de eerste fase (2012-2017) van het recurrent onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplanary Networks).

Het programma is opgebouwd rond 6 thematische assen:

 • Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
 • Geosystemen, heelal en klimaat
 • Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
 • Strategieën van de federale overheid
 • Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
 • Collectiebeheer

En steunt de financiering van twee soorten onderzoeksprojecten:

 • netwerkprojecten (van vier jaar met een mogelijkheid van projecten van twee jaar) en,
 • pionierprojecten van maximum twee jaar.

Het Federaal Wetenschapsbeleid publiceert de tweede oproep voor netwerkprojecten (assen 1, 4 en 6) en voor pionniersprojecten.


Netwerkprojecten

 • As 1 - Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
 • As 4 - Strategieën van de federale overheid
 • As 6 - Collectiebeheer

Sluitingsdata

 • Blijk van belangstelling: 26 maart 2013 om middernacht
 • Onderzoeksvoorstellen:
  OPGELET: uitgesteld tot maandag 6 mei 2013 om 12u.
  (een ontvangstbewijs zal u per mail toegezonden worden)

Documenten


Pioniersprojecten (enkel in te dienen door een FWI)

Sluitingsdata

 • Blijk van belangstelling: 26 maart 2013 om middernacht
 • Onderzoeksvoorstellen:
  OPGELET: uitgesteld tot maandag 6 mei 2013 om 12u.
  (een ontvangstbewijs zal u per mail toegezonden worden)

Documenten


Infosessies

Informatie- en netwerkingssessies worden georganiseerd op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart 2013 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
Om deel te nemen gelieve zich op voorhand in te schrijven via de website www.belspo.be/BRAIN-be.

 

Contacten

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden via het secretariaat

BRAIN-be@belspo.be
+32 (0)2 238 34 80 (Fr)
+32 (0)2 238 34 65 (Nl)

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid