Belspo Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Over BRAIN-be

BRAIN-be
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks

Oproep 2015

Netwerkprojecten

  • As 1 - Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
  • As 4 - Strategieën van de federale overheid
  • As 6 - Collectiebeheer

As 1 - Ecosystemen, Biodiversiteit, evolutie

 • Inzicht verwerven in de vitale rol die biodiversiteit speelt bij het gezond houden van mariene ecosystemen           
 • Nieuwe kennis vergaren om problemen aan te pakken die zich manifesteren op het raakvlak tussen gezondheid en biodiversiteit  
 • De impact nagaan van menselijke productie- en consumptiepatronen op de gezondheid van ecosystemen in sub-Saharaans Afrika

As 4 - Strategieën van de federale overheid

 • Aanpassing en innovatie van de federale administratie         
 • Non take up van de federale voorzieningen 
 • Aanpassingen van de federale beleidsvoeringen in het licht van bepaalde kernproblematieken

As 6 - Collectiebeheer

 • Nieuwe digitale collecties en data
 • Duurzame conservatie en restauratie van materiële collecties

Sluitingsdata

 • Blijk van belangstelling: 12 januari 2015 om middernacht
 • Onderzoeksvoorstellen: 25 februari 2015 om 12u00
  (een ontvangstbewijs zal u per mail toegezonden worden)

Documenten

Pioniersprojecten (enkel in te dienen door een FWI)

Sluitingsdata

 • Blijk van belangstelling: 2 februari 2015 om middernacht
 • Onderzoeksvoorstellen: 25 februari 2015 om 12u00
  (een ontvangstbewijs zal u per mail toegezonden worden)

Documenten


Informatiesessies

Praktische informatie

  • Wanneer: 2 december 2014 en 5 december 2014
   • As 1 - Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
    (2 december: 9.30 - 12.00)
   • As 4 - Strategieën van de federale overheid
    (5 december: 9.30 - 12.00)
   • As 6 - Collectiebeheer
    (2 december: 14.00 - 16.30)
   • Pioniersprojecten
    (5 december: 14.00 - 16.30)

  • Waar: Belspo (zaal A, B en C)
   Louizalaan, 231
   1050 Brussel

Verplichte inschrijving vóór 28 november 2014 via volgende link (beperkte plaatsen).


Contacten

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden via het secretariaat

BRAIN-be@belspo.be
+32 (0)2 238 34 80 (Fr)
+32 (0)2 238 36 12 (Nl)

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid