Belspo Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Over BRAIN-be

BRAIN-be (2012-2017)
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks

Oproep tot voorstellen ter valorisatie van de BRAIN-be projecten

Oproep tot Valorisatie Acties

De eerste fase van het BRAIN-be onderzoeksprogramma (2012-2017) heeft de financiering mogelijk gemaakt van 171 projecten.

De bedoeling van deze oproep tot valorisatieacties is om de promotoren van alle projecten (afgelopen of nog lopend) de mogelijkheid te bieden om hun onderzoek te valoriseren en zodoende de impact ervan te maximaliseren.

Het budget van deze oproep is 300.000€.

Informatie voor geïnteresseerde promoteren

De modaliteiten van deze oproep (scope, budget...) zijn opgenomen in het informatiedossier.

Indieningsformulier

Het indieningsformulier dient in het Engels ingevuld te worden.

Sluitingsdatum van deze oproep

Indieningsformulieren kunnen enkel per email (BRAIN-BE@belspo.be) ingediend worden en dit ten laatste op donderdag 26 oktober 2018 om 12u 's middags.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over deze valorisatieoproep kan u ons steeds contacteren (BRAIN-BE@belspo.be).

e-informatie sessie

Een e-informatieforum zal voorzien worden op de BRAIN-be website.

Frequently Asked Questions

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid