Sitemap Contact Events New Home

Members of CIS/COST

De heer GOOSSENS Karel (COST Coordinator for Flanders)
Scientific Advisor
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie - Vlaamse Overheid (EWI)
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
M. LEMOINE Thierry (COST Contact for the Walloon Region)
Chargé des Relations internationales
Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGOEER); Département Programmes de Recherche
Service public de Wallonie (SPW)
Place de Wallonie, 1 - Bât III
5100 JAMBES
M. MAES Thomas (COST Contact for the Brussels-Capital Region)
Policy advisor
Directorate General, Policy & Monitoring Team
INNOVIRIS
Chaussée de Charleroi 110
1060 BRUXELLES
M. MONNOYE Benjamin (COST Contact for the French Community)
Attaché
DGENORS
Ministère de la Communauté française de Belgique
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 BRUXELLES
Mevrouw TO Man Hei (COST Contact for Flemish Community and Flemish Region)
Adviseur
Onderzoeksaangelegenheden
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Mevrouw VAN DAELE Lieve (COST Contact for the Federal Scientific Institutions)
Adviseur
Federale, interfederale en internationale coördinatie
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
Avenue Louise, 231 / Louizalaan 231
1050 BRUXELLES / BRUSSEL
Mevrouw VAN DAELE Lieve (COST National Coordinator)
Adviseur
Federale, interfederale en internationale coördinatie
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
Avenue Louise, 231 / Louizalaan 231
1050 BRUXELLES / BRUSSEL
Mevrouw VANDEKERCHOVE D. (Member)
Celhoofd "Contractueel Onderzoek"
Diensten van de Voorzitter
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement / FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation Bloc II Place Victor Horta 40 bte 10 / Eurostation Blok II Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUXELLES / BRUSSEL

Last update 21/09/2016

About this website

Privacy

© 2017 Science Policy PPS