Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Leden van CIS/COST

De heer GOOSSENS Karel (COST Coordinator for Flanders)
Scientific Advisor
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie - Vlaamse Overheid (EWI)
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 BRUSSEL
Madame LEMAHIEU Sophie (COST Contact for the Brussels-Capital Region)
Policy Advisor
Directorate general
INNOVIRIS
Chaussée de Charleroi 110
1060 BRUXELLES
M. LEMOINE Thierry (COST Contact for the Walloon Region)
Chargé des Relations internationales
Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DGOEER); Département Programmes de Recherche
Service public de Wallonie (SPW)
Place de Wallonie 1 - Bât III
5100 JAMBES
M. MONNOYE Benjamin (COST Contact for the French Community)
Attaché
DGENORS
Ministère de la Communauté française de Belgique
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 BRUXELLES
Mevrouw TO Man Hei (COST Contact for Flemish Community and Flemish Region)
Adviseur
Onderzoeksaangelegenheden
FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 BRUSSEL
Mevrouw VAN DAELE Lieve (COST Contact for the Federal Scientific Institutions)
Adviseur
Federale, interfederale en internationale coördinatie
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
Avenue Louise, 231 / Louizalaan 231
1050 BRUXELLES / BRUSSEL
Mevrouw VAN DAELE Lieve (COST National Coordinator)
Adviseur
Federale, interfederale en internationale coördinatie
SPP Politique scientifique / POD Wetenschapsbeleid
Avenue Louise, 231 / Louizalaan 231
1050 BRUXELLES / BRUSSEL
Mevrouw VANDEKERCHOVE D. (Member)
Celhoofd "Contractueel Onderzoek"
Diensten van de Voorzitter
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement / FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation Bloc II Place Victor Horta 40 bte 10 / Eurostation Blok II Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUXELLES / BRUSSEL

Laatste update: 08/01/2018

Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid