Sitemap Contact Kalender Nieuw Home


Deelname van België aan het ESFRI-Stappenplan
DARIAH: Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

De infrastructuur DARIAH is een ERIC, dit is een Consortium voor een Europese Onderzoeksinfrastructuur dat als doel heeft om het onderzoek in alle disciplines van de humane en sociale wetenschappen te ontwikkelen en te ondersteunen.  Elke deelnemende lidstaat stelt zijn verwezenlijkingen, kennis, competenties ter beschikking aan Dariah en krijgt hiervoor de verwezenlijkingen, kennis en competenties terug, ontwikkeld in andere landen. DARIAH dus een netwerk van personen, expertise en diensten.

Contactpersonen voor België

Nationaal vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Dariah ERIC:

Nationaal Coördinator, lid van het National Coordinators Committee

Coördinatie van de gefedereerde entiteiten en Federaal België

 • Coördinator Dariah.BE voor de Federatie Brussel Wallonië
  (BE.DARIAH-FWB):
  Paul Bertrand
  UCL

 • Coördinator Dariah.BE voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen
  (BE.DARIAH-FED):
  Johan Van der Eycken
  Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

 • Coördinator Dariah.BE voor Vlaanderen
  (BE.DARIAH-VL):
  Sally Chambers
  UGENT

Link naar de websites :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid