Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Europese programma's

Het Federaal Wetenschapsbeleid coördineert samen met de Gemeenschappen en de Gewesten de Belgische deelname aan het beheer van de onderstaande activiteiten. Het neemt ook specifieke initiatieven om de onderzoekers te informeren over de geboden opportuniteiten.

7de kaderprogramma van de Europese Unie
EUROFED, de dienst van de Nationale Contactpunten van de federale overheid, is ontwikkeld door de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie om de federale wetenschappelijke instellingen en de andere federale actoren te informeren en te ondersteunen inzake Europese onderzoeks-, innovatie- en cultuurprogramma's.
Lees meer op de EUROFED website...

GMES (Global Monitoring for Environment and Security)
is een gemeenschappelijk initiatief van de Europese Commissie (EC) en het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Tezamen met GALILEO, het Europees satelliet navigatie programma, is het een sleutelelement van de Europese ruimtevaart strategie. GMES heeft tot doel Europa te voorzien van een operationeel informatiesysteem op het gebied van leefmilieu en burgerveiligheid.
Lees meer op de GMES website...

COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research)
is een wetenschappelijk en technisch samenwerkingsverband dat de coördinatie op Europees vlak mogelijk maakt van het nationale onderzoek. De COST-acties hebben betrekking op fundamenteel en precompetitief onderzoek, maar ook op acties van openbaar nut. Meestendeels coördineert men op Europees vlak bestaande of in voorbereiding zijnde onderzoekprogramma's.
Lees meer op de COST-België website...

EUREKA-België
EUREKA is een Europees initiatief dat gelanceerd werd in 1985. De doelstellingen zijn de onderzoeksinspanningen van ondernemingen te stimuleren en hun innovatiecapaciteit aan te zwengelen. EUREKA helpt hen hun resources op één lijn te brengen en bij het samenwerken met onderzoeksinstellingen voor de ontwikkeling van speerpunttechnologieën en marktgerichte producten.
Lees meer op de EUREKA website...

Over deze website

Uw privacy

© 2014 POD Wetenschapsbeleid