Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Internationale samenwerking en coördinatie > Extra-Europese samenwerking

Extra-Europese samenwerking

De internationale O&O-samenwerking werd uitgewerkt in verschillende bijzondere gebieden. Het Federaal Wetenschapsbeleid speelt een rol van coördinator, deelnemer of financier.

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
Het Federaal Wetenschapsbeleid organiseert het overleg met de vertegenwoordigers van de Gewesten en Gemeenschappen om de vertegenwoordiging van België te bespreken en te verzekeren in de activiteiten van de OESO, meer bepaald het DSTI (OESO-Directorate for Science, Technology and Industry). Dit impliceert het opvolgen van:
1. het comité CSTP (Committee for Scientific and Technological Policy)
2. alle daarvan afhangende werkgroepen, vergaderingen en conferenties rond wetenschaps- en technologiebeleid
Lees meer op de OESO-Directorate for Science, Technology and Industry website...

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Bij de UNESCO steunt het Federaal Wetenschapsbeleid sinds meerdere jaren - via het Koninklijk Museum voor Midden Afrika - het thema van de 'aardwetenschappen':
Satellieten helpen werelderfgoed beschermen
Op 18 juni 2003 werd een akkoord ondertekend tussen de UNESCO en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA). Dit akkoord moedigt het gebruik aan van beelden opgenomen door aardobservatiesatellieten voor de ‘monitoring’ van meer dan 730 werelderfgoedsites. Het gaat zowel om unieke cultuurhistorische sites als om bijzondere natuursites. Ook enkele Afrikaanse natuurparken, die ondermeer de natuurlijke biotoop voor de bedreigde berggorilla’s vormen, behoren daartoe.
Lees meer...
International Gorilla Conservation Programme (IGCP)
Het doel van het IGCP is zorgen voor de bescherming van de berggorilla's en hun regionale afromontane boshabitat in Rwanda, Oeganda en de Democratische Republiek Congo (DRC).
Lees meer op de IGCP website...
Great Apes Survival Partnership (GRASP)
is een innovatief en ambitieus project van het United Nations Environment Programme (UNEP) en de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) met een directe uitdaging - een einde maken aan het uitsterven van gorilla's (Gorilla beringei, G. gorilla), chimpansees (Pan troglodytes), bonobo's (Pan paniscus) en orang-oetans (Pongo abelii, P. pygmaeus) in equatoriaal Afrika en Zuidoost-Azië.
Lees meer op de GRASP website...
In februari 2013 werden de Federale Wetenschappelijke Instellingen die bij BELSPO horen, uitgenodigd om voorstellen voor samenwerking in te dienen met de doel zich in een bestaand programma van UNESCO te integreren en op die manier een meerwaarde te geven aan hun onderzoeks- of museumactiviteit. Info over de oproep en indieningsformulieren: secr.coord@belspo.be.
Lees meer op de Unesco website...

NAVO (Noord Atlantische Verdragorganisatie)
In het kader van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragorganisatie) werd in 1969 het Comité voor de Uitdagingen van de Moderne Maatschappij opgericht (CCMS - Committee on the Challenges of Modern Society) om aan de Alliantie een nieuwe "sociale dimensie" te geven. Intussen werden de CCMS-activiteiten omgevormd tot het SPS-programma (Science for Peace & Security). Het Federaal Wetenschapsbeleid volgt het programma op.
Lees meer op de NAVO website...
Aanverwante activiteiten: Wetenschappelijk programma van de NAVO en zijn programma voor onderzoekbeurzen NAVO

ERAfrica
ERAfrica is een consortium ondersteund door de Europese Commissie in het kader van een ERANET (7de KP); BELSPO is een partner van het consortium.
Op 15 januari 2013 werd de eerste oproep tot voorstellen van het consortium rond drie thema's gelanceerd: hernieuwbare energie; maatschappelijke uitdagingen op het snijpunt van disciplines (‘interfacing challenges’); en nieuwe ideeën. De oproep betreft drie soorten activiteiten: onderzoek, innovatie en capaciteitsopbouw. Het doel van de gezamenlijke oproep is het creëren van lange termijn samenwerking op onderzoeksgebied tussen EU-lidstaten en/of geassocieerde landen en Afrika. De Belgische deelname aan de oproep wordt gefinancierd door verschillende instellingen, elk met specifieke ontvankelijkheidscriteria.
Lees meer...

Over deze website

Uw privacy

© 2015 POD Wetenschapsbeleid