Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

CFS-CIS

De CIS (Commissie "Internationale Samenwerking") en de CFS (Commissie "Federale Samenwerking") zijn twee permanente commissies van de IMCWB. Beide commissies verzorgen op administratief vlak het overleg inzake de aangelegenheden die de Federale Overheid en de deelgebieden aanbelangen, respectievelijk op internationaal en Belgisch vlak. Ze zijn samengesteld uit hoge ambtenaren die de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten vertegenwoordigen.


Wettelijke grondslag

Akkoord van 14 februari 2014 inzake de samenwerking van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten op het gebied van wetenschapsbeleid
(Belgisch Staatsblad van 13.06.2014


Belgische standpunten


Belgische stappenplan van de Europese onderzoeksruimte (EOR)


Overleggroepen

De Commissie "Internationale Samenwerking" (CIS) en de Commissie "Federale Samenwerking" (CFS) hebben een reeks gespecialiseerde overleggroepen opgericht. Die van de CIS zijn belast met de voorbereiding van het standpunt van de Belgische delegatie in de internationale bijeenkomsten, inzonderheid de programmacomités van het kaderprogramma van de EU.

Overleg-
groepen
van de CIS
H2020
Onderwerp Voorzitterschap
HORIZONTAL Coherentie tussen de verschillende onderdelen van het programma en de horizontale kwesties Margarida Freire
EXCELLENT- SCIENCE Acties in het kader van de Europese Onderzoeksraad (ERC-acties), Toekomstige en opkomende technologieën (EFT-acties) en Marie Sklodowska-Curie-acties( MSCA) Martin Degand
INFRA Onderzoeksinfrastructuren Laurent Ghys
Laurence Lenoir
ICT Informatie- en communicatietechnologieën (ICT)
Karel Goossens
NANO Nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie, geavanceerde fabricage- en verwerkingsprocessen Sophie Peeterbroeck
SME KMO's en toegang tot risicofinanciering Caroline de Clock
HEALTH Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn Kathleen D'Hondt
BIOECONOMY Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek, onderzoek inzake binnenwateren en de bio-economie Liselotte De Vos
ENERGY Veilige, schone en efficiënte energie Lut Bollen
TRANSPORT Slim, groen en geïntegreerd vervoer Fabrice Quertain
CLIMATE Klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen Martine Vanderstraeten
SOCIETIES Europa in een veranderende wereld - inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen Marc Vanholsbeeck
SECURITY Veilige samenlevingen - de vrijheid en veiligheid van Europa en zijn burgers beschermen Pascale Van Dinter

Buiten H2020 Onderwerp Federaal
Wetenschapsbeleid-verantwoordelijke
INTER Activititeiten inzake extra-Europese O& I-samenwerking in het raam van de bilaterale en multi-laterale akkoorden (Europa en ERA in het bijzonder) Philippe Desmeth
CPST OESO-werkzaamheden van het Comité voor wetenschappelijk en technologisch beleid Ward Ziarko
COST COST (Europese samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie) is een Europees intergouvernementeel kader voor internationale samenwerking tussen nationaal gefinancierde onderzoeksactiviteiten Lieve Van Daele
GPC Gemeenschappelijke programmering op Europees niveau Martine Vanderstraeten
EUREKA Intergouvernementele financieringsinitiatief voor pan-Europees onderzoek en ontwikkeling om de competiviteit van de Europese industrie te versterken Lieve Van Daele

Overleg-
groepen
van de CFS
Onderwerp Federaal
Wetenschapsbeleid-verantwoordelijke
STAT Inventaris en statistieken inzake onderzoek en experimentele ontwikkeling Geert Van Mellaert
CIS CFS Open Science Bevordering, interoperabiliteit, overzicht en verslaggeving m.b.t. Open Access tot resultaten van wetenschappelijk onderzoek Eric Laureys

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid