Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Internationale samenwerking en coördinatie > Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie

Dienst voor wetenschappelijke en technische
informatie (DWTI)

De Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI) maakt deel uit van het Federaal Wetenschapsbeleid en staat als informatiebemiddelaar ten dienste van de wetenschappelijke gemeenschap, de bedrijfswereld, de niet commerciële organisaties en de overheid.
De DWTI richt zich in het bijzonder tot de actoren in onderzoek en innovatie, en speelt in op specifieke behoeften van het departement Federaal Wetenschapsbeleid en zijn federale wetenschappelijke instellingen.
Zijn activiteiten ontwikkelen zich rond vier pijlers:
- O&O Statistieken & indicatoren
- Gegevensbanken
- Publicaties
- Specifieke diensten
Lees meer op de STIS website...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid