Belspo Sitemap Contact Kandidatuurstelling MC Home

Europese en Belgische contactpunten

Europees contactpunt:

COST Office:
www.cost.eu/service/contact

Belgische contactpunten:

Commission of Senior Officials,
Cost National Coordinator

Lieve Van Daele
Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 238 34 87
Fax: +32 (0)2 230 59 12
Website: www.belspo.be

Voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen
Lieve Van Daele
Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 238 34 87
Fax: +32 (0)2 230 59 12
Website: www.belspo.be

Contactpunt voor de Universiteiten en de Hogescholen in Vlaanderen
Man Hei TO
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 550 15 55
Website: www.fwo.be
Deelnameformulier voor kandidaten uit Vlaamse instellingen en bedrijven

Voor de Industrie en de kmo's in Vlaanderen
Karel Goossens
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Vlaamse Overheid (EWI)
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 553 59 82
Fax: +32 (0)2 553 60 07
Website: www.ewi-vlaanderen.be

Voor de Industrie en de kmo's in Brussel
Sophie Lemahieu
INNOVIRIS
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel
Tel: +32 (0)2 600 50 58
Fax: +32 (0)2 600 50 47
Website: www.innoviris.be

Pour les Universités et hautes écoles de la communauté française
Martin Degand
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
DGENORS-Direction de la Recherche Scientifique
Rue A. Lavallée, 1
1080 Bruxelles

Pour les Industries et les PME en Wallonie
Carine Petit
Service public de Wallonie (SPW)
Place de Wallonie, 1 - Bât III
5100 Jambes
Tel: +32 (0)81 33 45 50
Fax: +32 (0)81 33 46 21
Website: recherche-technologie.wallonie.be/

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid