Belspo Sitemap Contact Home

Resultaten

De FRWB - en zijn secretariaat - lag niet enkel via adviezen of aanbevelingen aan de basis van bepaalde realisaties van de Federale Regering, maar leverde ook zijn bijdrage aan de implementatie ervan. Zo werkte de FRWB mee aan de creatie en de tenuitvoerlegging van het sociaal statuut van wetenschappelijke onderzoekers en ook aan de lastenverlaging voor kenniswerkers, waar hij zowel instond voor het aanbrengen van de ideeën als voor het ontwerpen van de reglementaire basis. Eveneens speelde de Raad een decisieve rol in de allocatie van de financiële middelen van de wetenschappelijke maribel en bij de verlenging van de interuniversitaire attractiepolen.

Tijdens de lopende legislatuur richtte de Raad een memorandum aan de Federale Regering met suggesties inzake het te voeren wetenschapsbeleid; wijdde adviezen aan het MYRRHA-project van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN), de bescherming van proefdieren en stelde een Federale routekaart internationale onderzoeksinfrastructuren op.

De FRWB zal een voorstel tot wijziging van het art. 275/3 van het WIB aan de volgende regering voorleggen.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid