Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Federaal Onderzoeksprogramma Drugs
Oproep tot voorstellen 2018

De Dienst Onderzoeksprogramma’s van het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) organiseert het Federaal Onderzoeksprogramma Drugs.

Dit programma ondersteunt het “Integraal en geïntegreerd drugsbeleid” dat op 25 januari 2010 is ingevoerd in België in het kader van de Federale Nota Drugs van 2001.

Dit jaar bevat de oproep tot voorstellen 4 thema’s.


Oproep 2018

De oproep bevat 4 thema’s waarvoor onderzoekersvoorstellen kunnen worden ingediend:

  1. anabole steroïden en groeibevorderende middelen - stand van zaken en lessen voor een curatief en preventief beleid in België
  2. evaluatie van het Belgisch drugsbeleid sinds het Samenwerkingsakkoord van 2002
  3. rol van percepties, sociale representaties en nieuwe media in het begrip van de drugsproblematiek
  4. open wetenschappelijke bijdrage van de drugsproblematiek in België

Het budget voor deze oproep bedraagt 1.340.000 EUR.

Geïnteresseerde ploegen kunnen de volledige beschrijving van deze thema's in het informatiedossier terugvinden.


Informatie voor de respondenten

In het informatiedossier kan men alle nuttige informatie terugvinden om een voorstel in te dienen.


Blijken van Belangstelling

Ploegen die een voorstel willen indienen voor thema's 3 (rol van percepties...) of 4 (open wetenschappelijke bijdrage...) moeten verplicht een 'Mark of Interest' indienen voordat zij een volledig voorstel indienen.

Deze 'Mark of Interest' moet worden ingediend ten laatste op 4 juni 2018 om 15u per e-mail: drugs_call@belspo.be.


Indieningsformulier

De ploegen die een voorstel willen indienen, dienen het indieningsformulier in het Engels in te vullen. Dit document is bestemd voor de wetenschappelijke beoordeling van het voorstel (zie evaluatieprocedure in het informatiedossier).


Sluitingsdatum van de oproep

Het ingevulde formulier moet uiterlijk op 29 juni 2018 om 15u verzonden zijn per e-mail naar drugs_call@belspo.be.


Bijkomende informatie

Indien u bijkomende informatie wenst over deze oproep kan u een e-mail sturen naar aziz.naji@belspo.be.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid