Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

EUREKA


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Bogdan Van doninck, Verbruggen Robert
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: //
  • Duur van het onderzoek: 1/7/1985 - //
  • Onderzoeksprojecten: 3

Begeleidingscomité:

- op Europees niveau: Groep van Nationale Projectcoördinators - op Belgisch niveau: Overleggroep van de Federale Overheid - Gewestelijke Overheden


Doelstellingen:

De doelstelling van het EUREKA-initiatief is de concurrentiekracht van de Europese economie en de kwaliteit van de tewerkstelling te bevorderen.


Beschrijving:

EUREKA stimuleert de samenwerking tussen ondernemingen en onderzoekscentra van Europese landen op gebied van O&O.
Projecten met Belgische participatie krijgen overheidssteun van de Gewestelijke Overheden. De Federale Overheid verzekert de financiering van structurele projecten en acties.


Onderzoeksprojecten:

EU/DD/01: Overeenkomst met een expert in het kader van het EUREKA initiatief (milieu)

EU/DD/11: Overeenkomst met een expert in het kader van het EUREKA initiatief (machinebouw)

EU/DD/12: Overeenkomst met een expert in het kader van het EUREKA initiatief (Ontwikkeling van meetmethoden inzake blootstelling aan elektromagnetische straling afkomstig van telecommunicatie-uitrustingen)


Documentatie:

e-Excellence in Belgium : The best of e-content and e-business technologies   s.l. : European Multimedia Forum, 2006 (SP1643)
[Om te bestellen


Ontwikkeling & Toepassingen:


Over deze website

Uw privacy

© 2015 POD Wetenschapsbeleid