Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Onderzoeksprogramma inzake aardobservatie "STEREO I"


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Vandenabeele Joost
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 30/3/2001
  • Duur van het onderzoek: 15/12/2001 - 30/6/2006
  • Budget: 10,857,736.39 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 44

Doelstellingen:

Het programma "STEREO I" wordt voor een periode van 5 jaar gefinancierd door de Belgische regering en beheerd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

STEREO I volgt het Belgische onderzoeksprogramma TELSAT op voor aardobservatie, dat in 1984 opgestart werd om het gebruik te ondersteunen van de gegevens verzameld door de satellieten die mede door België ontwikkeld zijn.

De doelstellingen van het programma zijn:

- Behoud en uitbreiding van de Belgische wetenschappelijke expertise;
- Ontwikkeling van operationele producten en diensten;
- Ondersteuning voor gebruikers;
- Valorisatie en promotie van Belgische know-how.


Beschrijving:

Het programma past in het kader van de algemene Belgische onderzoeksstrategie voor teledetectie die gericht is op:

- Veralgemeend gebruik van satellietgegevens als bron van informatie;
- Bijdragen aan zowel infrastructuur, ondersteuning en gebruik van gegevens;
- Invoering van teledetectie in operationele diensten;
- Onderzoekers samenbrengen in expertisepolen van internationaal niveau.

De expertisepolen die binnen dit programma ontwikkeld zouden moeten worden, zijn:

- Lokale vegetatie en geassocieerde parameters/landbouw;
- Cartografie en grondbeheer;
- Studie van kuststreken.


Onderzoeksprojecten:

S0/00/001: Modellering van gewasgroei op basis van hydrologie en assimilatie van aardobservatiegegevens (STEREOCROP)

S0/00/002: Ruimtelijke informatie-extractie voor locale en regionale overheden op basis van zeer-hoge-resolutie data (SPIDER)

S0/00/003: Optische teledetectie van kustwateren (BELCOLOUR)

S0/00/004: Geavanceerde SAR beeldverwerkingstechnieken (ASARTECH)

S0/00/005: Data analyse in hyperspectrale remote sensing (HYPERCRUNCH)

S0/00/010: Detectie van contaminanten in vast materiaal en planten via hyperspectrale CASI2-SWIR beelden (CONTAM)

S0/00/011: Ruimtelijke informatie-extractie voor urbane gebieden gebaseerd op hyper-spectrale data (URBAN)

S0/00/012: Potentieel van hyperspectrale teledetectie vanuit de lucht bij de biogeochemische studie van het estuarium en van de pluim van de Schelde (SCHELDT)

S0/00/020: Monitoring the Walloon agriculture state with remote sensing (SAGRIWATEL)

S0/00/021: Updating rate assessment system of topo-geographical data using space remote sensing (ETATS)

S0/00/022: The development of an operational system to support Flanders flood prevention policy (FLOODMAP)

S0/00/023: Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren (HYPERKART)

S0/00/024: Climate change impact on the sustainable use of Lake Tanganyika fisheries (CLIMFISH)

S0/00/031: Services for Urban Green Monitoring using Remote Sensing (SUGRES)

S0/00/037: Information service from hyperspectral techniques for Environmental Impact Assessment of Mining and Industrial Activities (MinPact)

S0/00/043: Time-dependent changes in the optical properties of sediments detected with remote sensing (TIDESED)

S0/00/044: Man-made object classification using fused polarimetric SAR and hyperspectral imagery data (HYSAR)

S0/00/048: Hyperspectral derived nitrogen indicators for maize crop (HYNIM)

S0/00/050: Detecting man-made structures in urban areas using multi-spectral and geometric classification methods (MAMASU)

S0/00/051: Application and validation of generic algorithms for Hyperspectral data cubes (HYPERWAVE)

S0/00/052: Automated processing of optical time series for land surface mapping and change detection (GLOBALWATCH)

S0/00/053: Polarimetric SAR Interferometry (POLINSAR)

S0/00/070: Modeling biochemical processes in orchards at leaf- and canopy-level using hyperspectral data (HYPERPEACH)

S0/00/071: Detecting soil carbon and its spatial variability by Imaging Spectroscopy (CARBIS)

S0/00/073: Floodplains revisited! Hydro-ecological modelling supported by spectral directional imaging (HYECO)

S0/00/60b: Monitoring of Coral Reef in View of Sustainable Island Development; Case Study using Hyperspectral Remote Sensing: Fordata, Tanimbar, Indonesia (KABAR)

S0/01/013: Teledetectie van vitaliteit van meerjarige planten (VITAL)

S0/01/049: Analysis of the crop productivity - soil erosion relationship using hyperspectral data (EROCROP)

S0/02/030: Remote Sensing in Evaluating the Environmental Impact of Rangeland Management (RANGELAND)

S0/02/032: The GIS problem detector (GISproblem)

S0/02/074: Object-based segmentation and biophysical characterization of saltmarsh vegetation using hyperspectral AHS imagery (HISMAC)

S0/03/014: Hyperspectrale teledetectie van vochtgradiënten: de invloed van infiltratie- en kwelgebieden (MOISGRAD)

S0/03/046: Hyperspectral characterisation of lead dispersal from abandoned metalliferous mining in Wales, UK (WALMET)

S0/03/047: Application of machine learning techniques for ecotope classification based on hyperspectral images (ECOMALT)

S0/09/033: Remote sensing and risk assessment of vector transmitted diseases: bluetongue (BLUETONGUE)

S0/10/035: Forest Cartography using very high resolution SaTellite data (FORECAST)

S0/19/015: Soil surface organic matter estimation with hyperspectral measurements (OM)

S0/20/075: Measuring chemical pollutant gases in the port of Antwerp using imaging spectroscopy (TIRIS)

S0/42/016: Use of hyperspectral remote sensing for permanent grassland canopy characterization (GRASS)

S0/58/041: Bottom Reflectance and Adjacency Experiment for Belgian coastal and inland waters (BRADEX)

S0/67/036: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine suspended Sediment concentrations (ORMES)

S0/67/61b: Airborne Imaging Spectroscopy and Laser Scanning; the Antique Town of Sagalassos and surroudings (SAGALASSOS)

S0/F3/040: Linking Pan-European Land Cover Change to Pressures on Biodiversity (BIOPRESS)

S0/XX/806: Development of didactical material on Imaging spectroscopy (HYPERTEACH)
Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid