Sitemap Contact Events New Home

Database of research projects FEDRA

Presentation

Research actions

Persons

Search

Research and applications > Projectendatabanken > Database of research projects FEDRA

Socio-economic and environmental factors of differential mortality and health expectation according to socio-economic status (ISP-WIV)

Research project AG/DD/007 (Research action AG)


Persons :


Description :

This project support the following public institution: National Institute for Statistics

Analysis of socio-economic factors of differential mortality, death reasons and health expectancy; transfer of an integrated database on 'mortality, death reasons and census data' into the NIS statistical system.

Implementation:

- combination of anonymised mortality databases (VUB) + death reasons with census data (socio-economic covariance + municipalities) (NIS);
- statistical analysis of the integrated database;
- statistical analysis of the data from the National Health Survey;
- transfer of the integrated database and of the relevant know-how to the NIS.


Documentation :


 • Some reports can be downloaded on http://www.vub.ac.be/SOCO/


 • P. Deboosere & S. Gadeyne (1999): "De nationale databank Mortaliteit - Aanmaak van een databank voor onderzoek van differentiële sterfte naar socio-economische status en leefvorm", Working Papers Steunpunt Demografie, 1999-7.

  N. Bossuyt & H. Van Oyen (2000): Gezondheidsverwachting volgens socio-economische gradiënt in België, Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, maart 2000.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2000): "Socio-economische factoren in differentiële sterfte van mannen van 45-64 jaar in België", Working Papers Steunpunt Demografie, 2000-1.

  P. Deboosere en S. Gadeyne (2000): "Zijn de regionale sterftepatronen in België te verklaren door individuele socio-economische kenmerken? Analyse van de Nationale Databank Mortaliteit, mannen van 40 tot 64 jaar", Working Papers Steunpunt Demografie, 2000-3.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2000): "Socio-economische factoren in differentiële sterfte van vrouwen van 40-59 jaar in België", Working Papers Steunpunt Demografie, 2000-8.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2001): "Sterftetafels naar geslacht, gewest en onderwijsniveau in België, 1991-1996", Working Papers Steunpunt Demografie, 2001-2.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2002): "De ultieme ongelijkheid: sterfteverschillen bij Belgische mannen en vrouwen naar socio-economische karakteristieken en huishoudenstype", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1e trimester 2002.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2002): "Socio-economische ongelijkheid in sterfte op middelbare leeftijd in België. Een analyse van de Nationale Databank Mortaliteit", Statistics Belgium Working Paper, n° 6.

  P. Deboosere & S. Gadeyne (forthcoming): "Mortalité régionale en Belgique et caractéristiques socio-économiques individuelles", Reflets et Perspectives de la vie économique, tome XLI, n° 4.

  P. Deboosere & S. Gadeyne (forthcoming): "Sterftetafels naar onderwijsniveau in België", Bevolking en Gezin.

  H. Van Oyen, N. Bossuyt, P. Deboosere, S. Gadeyne & J. Tafforeau, (forthcoming): “Differences in health expectancy indicators in Belgium by region”, Archives of Public Health.

Bibliografic references :

Sterftetafels naar onderwijsniveau in België  DEBOOSERE P. en GADEYNE S. Bevolking en Gezin, vol. 31, nr. 3, 2003 

About this website

Personal data

© 2018 Science Policy PPS