Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Elektronisch ter beschikking stellen van de bijgewerkte teksten van de Belgische wetgeving en reglementering

Onderzoeksproject AG/DD/002 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project is uitgevoerd ten behoeve van de volgende openbare instellingen:

- Kanselarij van de Eerste Minister
- Ministerie van Binnenlandse Zaken
- Raad van Staat

De doelstelling van het project is een prototype model voor het elektronisch ter beschikking stellen van de bijgewerkte teksten van de Belgische Wetgeving en Reglementering, na kwaliteitscontrole en het elektronisch archiveren van de oude versies. Dit wil zeggen dat de status van een tekst op eender welk moment van zijn geschiedenis opvraagbaar moet zijn. Er wordt vertrokken van het principe dat elk departement instaat voor zijn eigen teksten. Om tot deze veralgemeende werkwijze te komen, wordt er begonnen met een modelproject, namelijk het gerechtelijke recht.

De databanken waarop werd gewerkt zijn de volgende:

- het Belgisch Staatsblad van het Ministerie van Justitie (nu al beschikbaar op internet in PDF-formaat;
- de databank "Justel" van het Ministerie van Justitie;
- de arresten van de Raad van State, sinds september in PDF-formaat voor internet;
- de Chrono-bank van de Raad van State (coördinatie van teksten in referentievorm);
- de geannoteerde pasinomie van de teksten, in papierformaat.


Enerzijds moeten de chrono-databank en Justel worden gekoppeld, zowel in de methodologische aspecten als in de technische bewerkingen. Anderzijds moet de tot nu toe schriftelijke pasinomie in geïnformatiseerde annotaties worden omgezet. Mogelijke latere uitbreidingen kunnen de vorm aannemen van een extrapolatie van het gebruikte model naar een geschakelde structuur van document-databanken die via hypertext-navigatie worden ontsloten. Daarnaast wordt een inventaris gemaakt van alle bijwerkingsinitiatieven.


Documentatie :

Projet Agora-Lex: résumé de la recherche  Dumortier, Jos - Devroey, Jean-Pierre  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0667)
[Om te downloaden

Agora-Lex project: samenvatting van het onderzoek  Dumortier, Jos - Devroey, Jean-Pierre  Brussel: DWTC, 2001 (SP0668)
[Om te downloaden

Projet Agora-Lex: rapport final    Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0914)
[Om te downloaden

Projet Agora-Lex: finaal rapport    Brussel: DWTC, 2001 (SP0915)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid