Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Statistische verwerking van de gegevens van de 5 burgelijke griffies van de Hoven van Beroep

Onderzoeksproject AG/DD/003 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project is uitgevoerd ten behoeve van het Ministerie van Justitie.

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een SAS systeem dat een geautomatiseerde informatiestroom toe laat van de vijf hoven van beroep en burgerlijke griffies naar een centrale gedepersonaliseerde databank op het Ministerie. De vijf Hoven van Beroep en burgerlijke griffies zijn sinds enkele jaren geïnformatiseerd en aangesloten aan het intranet van het Ministerie van Justitie. Het ligt daarom voor de hand ook de papieren dragers, die nog gebruikt worden voor het doorsturen van statistische gegevens, te vervangen door een digitale informatiestroom. Deze informatiestroom heeft als doelstelling het beleid te ondersteunen, zowel voor het Ministerie als voor de Hoven van Beroep.

Het project werd gevolgd door een begeleidingscomité bestaande uit vertegenwoordigers van de hoven van beroep, de DWTC en Dienst Statistiek van het Secretariaat Generaal van het Ministerie van Justitie. Dit comité heeft de grote lijnen bepaald van het systeem en van de statistische tabellen die gegenereerd zijn op het centrale systeem van het Ministerie. Het Ministerie zorgde voor de nodige middelen om het systeem te implementeren. Een protocolakkoord werd opgesteld tussen het Ministerie en de Hoven van Beroep om de uitstroom van informatie vanuit het systeem naar de Hoven toe te laten. Deze toegang is gestandaardiseerd in de vorm van tabellen. Deze gestandaardiseerde tabellen zijn ook gebruikt om het statistische jaarboek op te stellen. Een toegang tot de data en tabellen voor onderzoekers is ook voorzien.


Documentatie :

Projet Agora des greffes civils: résumé de la recherche  De Meyer, A.-M. - Dumortier, J.  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0669)
[Om te downloaden

Agora-burgerlijke griffies project: samenvatting van het onderzoek  De Meyer, A.-M. - Dumortier, J.  Brussel: DWTC, 2001 (SP0670)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid