Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Analyse van nationale gegevensbestanden over interne en externe migraties, gezinsgedragingen en demografische projecties

Onderzoeksproject AG/DD/006 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project ondersteund de volgende openbare instelling: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Bepaling van de sociaal-economische determinanten van interne migratie en transities in huishoudenssamenstelling; voorstudie nieuwe vormen bevolkingsprojecties en huishoudensprojecties op subregionaal niveau.

Bewerking die werd uitgevoerd:

1. Koppeling van de verhuisbewegingen (loop bevolking) aan de individuele en aan de huishoudenskarakteristieken (volkstellingen);
2. Indeling van het territorium naar een relevante migratietypologie;
3. Statistische analyse van differentiële interne migraties met speciale aandacht voor de stromen tussen steden, banlieues en rurale zones en hun determinanten. Dit komt neer op de aanmaak van basismateriaal voor subregionale huishoudensprojecties via de methoden van multi-state demografie.


Documentatie :


 • De volgende rapporten kunnen geconsulteerd worden op de website van de Steunpunt Demografie van de VUB http://www.vub.ac.be/SOCO/


 • D. Willaert, J. Surkyn en R. Lesthaeghe (2000), Stadsvlucht, verstedelijking en interne migraties in Vlaanderen en België, onderzoeksrapport t.a.v. de Vlaamse Gemeenschap (PBO 1997) en DWTC/NIS (Agora 1998).

  D. Willaert (2000), Migraties van huishoudens naar inkomensstructuur, Steunpunt Demografie WP 00-6, Vakgroep SOCO, Vrije Universiteit Brussel.

  D. Willaert (2000), Migration in the Brussels Capital Region and its hinterland, IPD Working Paper 2000-4, Interface Demography & Vakgroep Bevolkingswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Gent.

  D. Willaert (2000), Interne migraties naar LIPRO-huishoudenstypen. De stadsvlucht en verstedelijking nader belicht, Steunpunt Demografie WP 00-2, Vakgroep SOCO, Vrije Universiteit Brussel.

  D. Willaert (1999), Migratieprofielen naar leeftijd voor de zones en migratiebekkens in de nieuwe ruimtelijke indeling, Steunpunt Demografie WP 99-6, Vakgroep SOCO, Vrije Universiteit Brussel.

  D. Willaert (1999), Een nieuwe ruimtelijke indeling voor de studie van interne migratiebewegingen, Steunpunt Demografie WP 99-2, Vakgroep SOCO, Vrije Universiteit Brussel

  D. Willaert, J. Surkyn en R. Lesthaeghe (2002), Bevolkingsprojecties voor de Belgische migratiebekkens en hun zones, en voor de grote en regionale steden van België, 2000-2020, Steunpunt Demografie WP 02-1, Steunpunt Demografie, Vakgroep SOCO, Vrije Universiteit Brussel.

  D. Willaert en R. Lesthaeghe (2001), Bevolkingsprojecties voor de grote en regionale steden van Vlaanderen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2000-2020, Steunpunt Demografie WP 01-3, Steunpunt Demografie, Vakgroep SOCO, Vrije Universiteit Brussel.

  D. Willaert en R. Lesthaeghe (2001), Bevolkingsprojecties voor de migratiebekkens en hun zones in Vlaanderen en Brussel, 2000-2020, Steunpunt Demografie WP 01-3, Steunpunt Demografie, Vakgroep SOCO, Vrije Universiteit Brussel.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid