Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Sociaal-economische en omgevingsdeterminanten van differentiële mortaliteit en gezondheidsverwachting volgens sociaal-economische status (WIV)

Onderzoeksproject AG/DD/007 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project ondersteund de volgende openbare instelling: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Analyse van sociaal-economische determinanten van differentiële sterfte, van doodsoorzaken en van gezondheidsverwachting; Transfert van de geïntegreerde databank "sterfte, doodsoorzaak en volkstellingsgegevens" naar het statistische systeem van het NIS.

Bewerking die werd uitgevoerd:

- koppeling geanonimiseerde databestanden sterften (VUB) + doodsoorzaken aan deze van de volkstellingen (soc.-economische covariaten + gemeente) (NIS);
- statistische analyses op voorgaand databestand;
- statistische analyses op data Nationale Gezondheidsenquête;
- transfert van de geïntegreerde databank met de relevante know-how naar het NIS.


Documentatie :


 • Sommige rapporten kunnen geconsulteerd worden op de website van de Steunpunt Demografie van de VUB http://www.vub.ac.be/SOCO/


 • P. Deboosere & S. Gadeyne (1999): "De nationale databank Mortaliteit - Aanmaak van een databank voor onderzoek van differentiële sterfte naar socio-economische status en leefvorm", Working Papers Steunpunt Demografie, 1999-7.

  N. Bossuyt & H. Van Oyen (2000): Gezondheidsverwachting volgens socio-economische gradiënt in België, Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, maart 2000.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2000): "Socio-economische factoren in differentiële sterfte van mannen van 45-64 jaar in België", Working Papers Steunpunt Demografie, 2000-1.

  P. Deboosere en S. Gadeyne (2000): "Zijn de regionale sterftepatronen in België te verklaren door individuele socio-economische kenmerken? Analyse van de Nationale Databank Mortaliteit, mannen van 40 tot 64 jaar", Working Papers Steunpunt Demografie, 2000-3.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2000): "Socio-economische factoren in differentiële sterfte van vrouwen van 40-59 jaar in België", Working Papers Steunpunt Demografie, 2000-8.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2001): "Sterftetafels naar geslacht, gewest en onderwijsniveau in België, 1991-1996", Working Papers Steunpunt Demografie, 2001-2.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2002): "De ultieme ongelijkheid: sterfteverschillen bij Belgische mannen en vrouwen naar socio-economische karakteristieken en huishoudenstype", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1e trimester 2002.

  S. Gadeyne & P. Deboosere (2002): "Socio-economische ongelijkheid in sterfte op middelbare leeftijd in België. Een analyse van de Nationale Databank Mortaliteit", Statistics Belgium Working Paper, n° 6.

  P. Deboosere & S. Gadeyne (forthcoming): "Mortalité régionale en Belgique et caractéristiques socio-économiques individuelles", Reflets et Perspectives de la vie économique, tome XLI, n° 4.

  P. Deboosere & S. Gadeyne (forthcoming): "Sterftetafels naar onderwijsniveau in België", Bevolking en Gezin.

  H. Van Oyen, N. Bossuyt, P. Deboosere, S. Gadeyne & J. Tafforeau, (forthcoming): “Differences in health expectancy indicators in Belgium by region”, Archives of Public Health.

Bibliografische referenties :

Sterftetafels naar onderwijsniveau in België  DEBOOSERE P. en GADEYNE S. Bevolking en Gezin, vol. 31, nr. 3, 2003 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid