Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Sociale gezondheidsverschillen

Onderzoeksproject AG/DD/008 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project werd uitgevoerd ten behoeve van de volgende openbare instellingen:

- Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
- Nationaal Instituut voor de Statistiek

Het project spitst zich toe op volgende twee onderzoeksvragen:

1° Wat is - op basis van de gegevens van de gezondheidsenquête 1997 - de aard en omvang van sociaal-economische gezondheidsverschillen in België?(m.a.w. hoe ongelijk is ziekte en gezondheid verdeeld over verschillende bevolkingscategorieën)?

2° Welke financiële drempels ervaren de respondenten van de gezondheidsenquête in de toegankelijkheid tot medische zorgen?

Bewerking die werd uitgevoerd:

De methode bestaat uit het doorvoeren en interpreteren van statistische analyses op de gegevens uit de Gezondheidsenquête 1997. De steekproef hiervoor bestaat uit een stratificatie per regio: 3500 in het Vlaams en evenveel in het Waals Gewest en 3000 in het Brussels Gewest. Het bestand van de gezondheidsenquête stelt in totaal 218 indicatoren ter beschikking:

-beschrijvende indicatoren bv. leeftijd, geslacht en nationaliteit;
-sociaal-economische indicatoren bv. opleidingsniveau, beroep en huisvesting;
-gezondheidsindicatoren bv. subjectieve perceptie van de gezondheid, prevalentie van langdurige aandoeningen, lichamelijke beperkingen, sociaal functioneren, voorkomen van gezondheidsklachten, gezondheidsverbruik, rookgedrag en alcoholgebruik, voeding en fysieke activiteit, cardio-vasculaire preventie;
-toegankelijkheid tot medische zorgen bv. afzien van of uitstellen van medische zorgen om financiële redenen, moeilijke of onmogelijke gezondheidsuitgaven, stopzetten geneesmiddelen om financiële redenen, werkelijke kosten voor gezondheidszorg.


Documentatie :

Agora : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1153)
[Om te downloaden

De financiële problematiek van kankerpatiënten : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1154)
[Om te downloaden

Beleidsinterventies ter vermindering van sociaal-economische gezondheidsverschillen : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1155)
[Om te downloaden

Theoretische achtergrondstudies in verband met ongelijkheid en gezondheid : eindrapport. Deel 1: Sociale franchise    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1156)
[Om te downloaden

Theoretische achtergrondstudies in verband met ongelijkheid en gezondheid : eindrapport. Deel 2: Oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1157)
[Om te downloaden

Theoretische achtergrondstudies in verband met ongelijkheid en gezondheid : eindrapport. Deel 3: Een typologie van risicopopulaties?    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1158)
[Om te downloaden

Sociaal-economische verschillen in gezondheid in Engeland en Nederland : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1159)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid