Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Infogezondheid - Gezondheidseconomie

Onderzoeksproject AG/DD/009 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project ondersteund de volgende overheidsinstellingen:

- Ministerie van Volksgezondheid
- Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit.


Het doel van dit project is een wetenschappelijke en methodologische expertise beschikbaar te stellen van de geïnteresseerde overheidsinstellingen teneinde hun informaties op verschillende gebieden beter te benutten, met name voor twee doeleinden:beleidsondersteuning en toegankelijkheid voor allerlei externe gebruikers.

De equipes bieden ondersteuning bij het omzetten van de databanken, opgezet voor de dagelijkse administratieve werkzaamheden (TE BEWERKEN DATABANKEN ) naar gevalideerde, gestandardiseerde en gedocumenteerde gegevens en bij het conceptualiseren van polyvalente en toegankelijke databanken waarin deze gegevens opgenomen worden (NIEUWE DATABANKEN), met respect van de door de overheidsbesturen te voeren overheidsopdrachten. Het betreft daarbij zowel de integratie van de basisgegevens, de opname van geaggregeerde gegevens, evenals van nieuwe informaties, ontstaan door onder andere koppelingen van de verschillende gegevens, op die wijze dat de databank via verschillende interfaces toegankelijk gemaakt wordt voor een veelheid van gebruikers.

Bewerking die werd uitgevoerd:

1. Voor de verwerking van de databanken

- Steun verlenen bij het opstellen van nieuwe of gekoppelde databanken, verbeteren van bestaande databanken (exploitatie, harmonisering,...), actualiseren van databanken. Deze databanken worden gevestigd ter hoogte van de administraties en de afgeleide producten worden van daaruit toegankelijk gesteld aan het publiek;
- Informatienota's in antwoord op de verzoeken van de betrokken administraties, bijvoorbeeld omtrent databanken of specifieke onderwerpen, bestemd voor de administraties en/of voor een ruimer publiek;
- Databank die geaggregeerde beleidsstatistieken, strategische indicatoren en documentatie aan elkaar koppelt (= uitgebreide INFO-GEZONDHEID in verbinding met ARIS) bestemd voor een ruim publiek.

2. Voor de valorisatie

- Documentatie voor de verwerkte databanken, steun bij het opmaken van informatienota's;
- Steun verlenen bij het ontwikkelen van feedback en benchmarking ten behoeve van de verschillende actoren;
- Software ARIS versie 2 (met inbegrip van ondersteuning online, technische documentatie en nieuwe gebruiksaanwijzingen), software voor het laden van gegevens, de software Hopibase en de software voor het ontwikkelen van kaarten;
- Steun verlenen bij de ontwikkeling van de CD-ROM die de geaggregeerde databank en software integreert: nieuwe versies;
- Steun verlenen bij het creëren van toegang via Internet tot deze databank en software vanaf een site van de administratie.

3. Voor de transfer naar de administratie

- De hierboven beschreven databanken (INFO-GEZONDHEID,...);
- Bronprogramma's van de hiervoor beschreven producten (ARIS, HOPIBASE , ...), gebruiksaanwijzingen en technische documentatie;
- Diverse handleidingen voor de overname van de producten door de administratie (verwerking van de gegevens voor Info-Gezondheid, inlassing van gegevens in de databank, indexering, ... ).


Documentatie :


 • SESA, UCL:


 • 1.De gegevensbank Info-Gezondheid is toegankelijk via ArisWeb op: http://www.sesa.ucl.ac.be/SesaWeb/index.htm

  Verschillende softwares zijn ontwikkeld in het kader van het project en kunnen gedownload worden op de website van SESA:
  - Aris: Software voor de selectie, verwerking, presentatie en export van data
  - MBDS: Minimale klinische gegevens in ambulante zorgen
  - HOPIBASE: informatie over ziekenhuizen. Deze software werd ontwikkelt in samenwerking met RESO en de Steunpunt Gezondheid en Samenleving van de VUB

  2. Info-Gezondheid is ook gelinkt aan Sindbad, een systeem die een toegang bied tot delocaliseerde databanken van verschillende instellingen (Nationaal Instituut voor de Statistiek, Centrum voor Landbouweconomie en UCL): http://sindbad.sesa.ucl.ac.be

  3. DOC-SANTE: documentaire databank met betrekking tot het gezondheidssysteem (verbonden aan de databank DOCTES). Toegangkelijk per modem (login aan te vragen op 00.32.2.764.56.44).

  4. QUI-SANTE: signalement gevende databank met betrekking tot de actoren in de gezondheid, de lopende onderozken in universitaire centra en geinformatiseerde databestanden. Deze databank is toegankelijk per modem (login aan te vragen op 00.32.2.764.56.44).

 • CGZ, VUB:

Analyse van de medische beeldvorming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport A - deel 1    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1145)
[Om te downloaden

Analyse van de medische beeldvorming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport A - deel 2/1 - tabellen en grafieken    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1146)
[Om te downloaden

Analyse van de medische beeldvorming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport A - deel 2/2 - tabellen en grafieken    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1147)
[Om te downloaden

Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport B - deel 1    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1148)
[Om te downloaden

Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport B - deel 2/1 - grafieken    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1149)
[Om te downloaden

Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport B - deel 2/2 - tabellen    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1150)
[Om te downloaden

Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport B - deel 2/3 - tabellen    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1151)
[Om te downloaden

The use of pathology-related parameters in explaining the variation of public expenditures on medical imaging : poster    Brussels : Federal Science Policy Office, 2003 (SP1152)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid