Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Opbouw van een longitudinale en vergelijkende databank over de verkiezingen op alle niveaus

Onderzoeksproject AG/DD/10 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project is uitgevoerd ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het doel van het project is het aanleggen van een longitudinale databank van verkiezingsresultaten sinds 1830 die op gebruiksvriendelijke wijze kan worden geraadpleegd om vergelijkingen in de tijd en in de ruimte mogelijk te maken. De gegevens van de verkiezingen op de verschillende machtsniveaus moeten worden geïntegreerd en vergelijkbaar gemaakt.

Bewerking:

In de eerste fase zullen de methodologische en technische aspecten van de geïnformatiseerde databank worden uitgewerkt om de resultaten van de komende verkiezingen (midden 1999) en de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2000 in te voeren.
In de tweede fase wordt de aldus gecreëerde databank met haar resultaten geïntegreerd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Dienst Verkiezingen - databank en wordt er gezorgd voor de toegankelijkheid van deze resultaten op verschillende dragers, met voorrang voor Internet.
In de derde fase zullen de verschillende soorten van resultaten van vorige verkiezingen behandeld worden vanuit het standpunt van homogeneïteit in tijd en ruimte en met het oog op een gebruikersvriendelijke toegang tot de databank (waardoor b.v. de koppeling met cartografische softwares wordt mogelijk gemaakt enz.).


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid