Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Sociaal-economisch en demografisch panel

Onderzoeksproject AG/DD/11 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Constructie en valorisatie van een onderzoekinstrument, namelijk een demografisch en sociaal-economisch panel van 4.300 huishoudens representatief voor de Belgische bevolking. Opstellen van demografische en sociaal-economische databanken rond de onderwerpen die aan bod komen in dit panel.

Doelstellingen

Het uitvoeren van twee bijkomende jaarlijkse bevragingen van het demografisch en sociaal-economisch panel (in 1999 en 2001).

Taken

1. Methodologische opdrachten met het oog op de verbetering van het onderzoekinstrument;
2. Twee enquêtes (opstelling van de vragenlijst, vorming van enquêteurs, supervisie van het terreinwerk, ...);
3. Invoer gegevens, cleaning, opstellen van de databanken;
4. Redactie van een methodologisch rapport;
5. Opstellen van een nieuwsbrief en organiseren van gebruikersgroepen.


Documentatie :

Elf jaar uit het leven in België. Socio-economische analyses op het Gezinsdemografisch Panel PSBH  Mortelmans, Dimitri - Casman, Marie Thérèse - Doutrelepont, René  Gent : Academia Press, 2004 (PB6097)

Bibliografische referenties :

A new relationship, a new start ? Longitudinal research on the formation of relationships as a post-separation coping strategy.  MORTELMANS D., VAN OURTI S 2nd Conference on the European research network on divorce. (13-14 november, in Tilburg, Nederland)., 2003/Nov 

De volgende keer wordt alles anders – coping-strategieën van vrouwen na een relatiebreuk.  VAN OURTI S., MORTELMANS D. Marktdag sociologie. (22 mei, in Nijmegen, Nederland)., 2003/May 

Een longitudinale kijk op de gender-verdeling van huishoudelijke taken.  MORTELMANS D., OTTOY W., VERSTREKEN M. Tijdschrift voor Sociologie, (24)2-3:, 2003 

Indicatoren van de leefsituatie van het kind in Vlaanderen 2000,  VAN OURTI S., MORTELMANS D. Universiteit Antwerpen, 2003 

Methodebericht Golf 8  OTTOY W., VERSTREKEN M., MARYNISSEN R., LAUWERS J., MORTELMANS D. (1999), Antwerpen: PSBH, UIA, 2003 

Poverty and Panel Attrition in the Panel Study of Belgian Households: Preliminary Results.  DE KEULENAER F. Proceedings of WAPOR 56th Annual Conference, Praag, Czech Republic (CD-ROM)., 2003/Sep 

Sociale indicatoren en ECHP-data: is de armoede nu hoog maar dalend of laag maar stijgend ?  VAN HOOREBEECK B., VAN DEN BOSCH K., VAN DAM R., CANTILLON B. Antwerpen, (Berichten / UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid ; 2003:2)., 2003 

Socioeconomic inequality in ill-health amongst the elderly. Should one use current or permanent income?  VAN OURTI T. Journal of Health Economics 22(2),, 2003 

The consequences of divorce in afterlife. Euresccongres: “The Second Demographic Transition in Europe.  MORTELMANS D. EuroConference on Implications of Family and Fertility Change for Individuals, Families and Society, Spa, 2003/Jun 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid