Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Enquête over de betalingen ten gunste van het personeel en modernisering van de databank over het personeel

Onderzoeksproject AG/DD/17 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1. Project "modernisering van de databank over de leden van het personeel van de openbare sector"

Beschrijving van het project:

Wegens de modernisering van de uitrusting binnen de verschillende departementen zal het Ministerie van Ambtenarenzaken begin 1999 zijn eigen uitrusting moeten vervangen. Er is geen wetenschappelijke expertise om in te staan voor de compatibiliteit van het toekomstige systeem met dat van de andere federale Ministeries, terwijl de modernisering van de uitrusting de mogelijkheid biedt om de databank zelf uit te breiden tot nieuwe rubrieken en gegevens en een gemakkelijkere en grotere toegankelijkheid voor de interne zowel als de externe gebruikers te verwezenlijken. Daarvoor zijn wetenschappelijke raadgeving en begeleiding nodig. Het eindproduct zou een meer toegankelijke en aangevulde databank zijn.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

Er is deskundigheid nodig om in een eerste fase (vanaf begin 1999) de komende beslissingen betreffende het hernieuwing van de uitrusting te oriënteren, met het oog op de mogelijke uitbreiding van de bestaande databank. Die expertise moet, in overleg met de leden van het Ministerie, de verschillende mogelijkheden evalueren en er verslag over uitbrengen; er is wetenschappelijke raadgeving gewenst om een planning van de komende etappes op te stellen die rekening zal houden met de interne behoeften en beperkingen van het departement (uitbreiding naar nieuwe rubrieken, overbrenging van de gegevens naar een nieuw hardwaresysteem, gebruikersvriendelijke statistische exploitatie en mededeling van de gegevens); begeleiding en opvolging van de geplande vergaderingen van de gebruikers en leveranciers van de gegevens.

2. Project "enquête betreffende de uitgaven aan het personeel van de openbare diensten"

Beschrijving van het project:

Sedert 1982 is het Ministerie van Ambtenarenzaken belast met het oprichten en onderhouden van een gecentraliseerde databank van de uitgaven aan het personeel van de federale departementen, federale instellingen van openbaar nut en gespecialiseerde federale corpsen. Deze databank moet een inzicht geven in de uitgaven van de staat voor zijn personeel en zou verschillende simulaties moeten mogelijk maken (o.a. budgetaire gevolgen van een of andere wijziging van de wetgeving).

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

Een voorafgaande enquête bij de gebruikers en de leveranciers van de gegevens is nodig om het Ministerie van Ambtenarenzaken te oriënteren in zijn inspanningen om deze databank te onderhouden en verbeteren.

De enquête zal volgende punten moeten verduidelijken:

- het aggregatieniveau van de te verzamelen gegevens;
- de bronnen die moeten gebruikt worden om de gegevens te verzamelen;
- de verfijning van de gegevens ten dienste van de gebruikers, van binnen en buiten de overheidsdiensten;
- de manier waarop de gegevens het beste kunnen voorgesteld worden aan de potentiële gebruikers (brochures, internet enz.);
- de middelen die hiervoor nodig zijn.


Documentatie :

Modernisation de la Base de Données PData du service d'Administration Général: rapport final  Rondeaux, Giseline  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0671)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid