Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Enquête over het imago van België in het buitenland

Onderzoeksproject AG/DD/19 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  OST CH. - Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/1999-31/12/2000

Beschrijving :

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuw instrument dat kan worden gebruikt om een nieuwe databank over het imago van België in het buitenland samen te stellen. Deze databank zal het Ministerie de mogelijkheid geven doeltreffende acties te ondernemen maar zal tevens het bedrijfsleven en andere politieke actoren een instrument ter beschikking stellen om de beeldvorming over België in het buitenland beter te begrijpen.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

De eerste fase zal bestaan uit een preliminair onderzoek dat het terrein zal effenen over het begrip "imago van een land". Dit onderzoek zal zijn aandacht richten op de verschillende elementen die in aanmerking komen bij de beeldvorming van een land in het buitenland, met aandacht voor de diverse lagen van de bevolking en de verschillende politieke en sociale middens. In een tweede fase zullen de instrumenten voor de meting van het imago van België worden ontwikkeld. Deze instrumenten zullen dan gebruikt worden zijn om een databank samen te stellen. De instrumenten zullen in een test-fase worden gebruikt, geëvalueerd en ter beschikking van het Ministerie worden gesteld.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid