Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Opbouw van een databank over maatregelen voor de verlaging van sociale zekerheids-bijdragen

Onderzoeksproject AG/DD/20 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project is uitgevoerd ten behoeve van het Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Op basis van de LATG 'salaris-loopbaan' databank van de RSZ is de bedoeling van het project een databank aan te leggen op kwartaal/jaarbasis met betrekking tot de verschillende mechanismen voor een vermindering van de sociale bijdragen. De databank zou voor ieder mechanisme een aantal kwalitatieve en kwantitatieve gegevens bevatten:

- algemene gegevens (beknopte beschrijving van het mechanisme en wettelijke referenties);
- gegevens betreffende de zichtbare weerslag op de arbeidsmarkt (het aantal opgenomen banen waarop het mechanisme van toepassing is en ramingen op basis van de sector, het geslacht...);
- gegevens betreffende de reële weerslag van het mechanisme op de arbeidsmarkt vergeleken met een situatie zonder maatregelen (weerslag op de totale werkgelegenheid, op de totale loonsom, evaluatie van de budgettaire kostprijs per gecreërde baan...).

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

Naargelang van de statistische reeks:

- dient werk gemaakt te worden van het integreren, bewerken en presenteren van al bestaande reeksen;
- dienen, uitgaande van het bestaande materieel, afgeleide statistische reeksen opgesteld te worden die voor een ruim publiek toegankelijk zijn;
- dienen afgeleide statistische reeksen opgesteld te worden die noodzakelijk zijn voor het onderzoek naar de weerslag;
- dienen met behulp van econometrische instrumenten onderzoeken naar de weerslag verricht te worden om, via met name de macro-economische interrelaties, de nauwkeurige gevolgen te bepalen van deze maatregelen op de werkgelegenheid, de salarissen en de sociale bijdragen.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid