Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Epidemiologische analyses van de gegevens uit de databanken van M.K.G. en RIZIV

Onderzoeksproject AG/DD/31 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Sinds 1990 is in België de gestandardiseerde registratie van gegevens van hospitaalpatiënten in de MKG van het Ministerie van Sociale Zaken van kracht. Het RIZIV, dat o.m. als taak heeft een statistische controle van de gezondheidszorgverzekering uit te voeren, beschikt eveneens over exploiteerbare gegevens. Het project bestaat uit het samenbrengen van gegevens en het onderzoeken van de interpretatiemogelijkheden van de resultaten, rond specifieke afgesproken interessepunten waarvoor relevante epidemiologische informatie uit de geciteerde databanken kan worden bekomen (b.v. AIDS/HIV, cardiovasculaire aandoeningen enz.).

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

Methodologische ondersteuning om de gegevens van RIZIV en MKG samen te brengen en de exploitatie ervan vanuit het oogpunt van de epidemiologie te bestuderen. Met name gaat het hierbij om datavalidering, ontwikkeling van een gebruikersgids en onderzoek naar voorwaarden van toegankelijkheid van de gegevens.


Documentatie :

Validité des données hospitalières pour leur exploitation en épidémiologie : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1388)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid