Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Databank voor benchmarking concurrentievermogen en dienstverlening door de overheid

Onderzoeksproject AG/DD/32 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project ondersteund de volgende openbare instelling: Ministerie van Economische Zaken

Op voorstel van de Vice-Premier en minister van Economische Zaken heeft het Federaal Planbureau een databank "benchmarking concurrentievermogen" samengesteld. Deze databank bevat ongeveer 140 verschillende, vooral macro-economische, indicatoren. Zij zou tot andere sectoren moeten worden uitgebreid ten einde een fijnere en meer volledige informatie over het concurrentievermogen van onze bedrijven te verschaffen. Deze uitbreiding zou voornamelijk moeten slaan op indicatoren van het ondernemingsklimaat en de dienstverlening aan de ondernemingen, met name in het kader van de programma's BEST (Business Environment Simplification Task-force) en SLIM (Simpler Legislation in the Internal Market) van de Europese Unie.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

Methodologische ondersteuning bij het samenstellen van een specifieke databank. Meer bepaald dient de onderzoeksploeg de indicatoren - en de manieren om ze te meten overeenkomstig internationale standaarden, als die bestaan - m.b.t. het ondernemingsklimaat en de diensteverlening door de overheid voorstellen. Deze databank zal een ruimer publiek via Internet ter beschikking worden gesteld.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid