Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Databank over activiteiten in de agroalimentaire nijverheid

Onderzoeksproject AG/DD/33 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Dit project ondersteunt het Centrum voor Landbouweconomie (CLE.).

Het CLE is een wetenschappelijke instelling die afhangt van het Ministerie van Landbouw en Middenstand. Eén van de nieuwe taken van het Centrum is het verwerken van economische en agrarische informatie teneinde per globale productiesector de agro-voedingsketen weer te geven. Een essentieel hulpmiddel om deze taak te kunnen vervullen bestaat erin een databank samen te stellen die toelaat om op basis van de beschikbare gegevens bij het CLE. en andere statistische bronnen en interessante documentatie, de pertinente informatie i.v.m. het voedingscomplex te regroeperen.


Meer bepaald heeft het wetenschappelijke team de volgende activiteiten uitgevoerd:

- de conceptuele uitwerking van de gegevensverzameling op basis van diverse bronnen bij het CLE.;
- de concrete logistieke invulling ervan bij de realisatie van de databank;
- het toegankelijk maken van de informatie voor het "grote publiek" via Internet.

Dit project kent een uitbreiding in het kader van het Agora project "Agroindustriële databestanden, Sanitel en Animo" (AG/EE/050).


Documentatie :


  • Het databestand is consulteerbaar op http://sindbad.sesa.ucl.ac.be

  • De methodologische nota in verband met de in- en uitstromen van goederen in de agroalimentaire sector kan verstuurd worden op aanvraag: info@agora.be

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid