Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Valorisatie van de databank"Tijdsbudgetenquête"

Onderzoeksproject AG/DD/34 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • M.  GLORIEUX Ignace - Vrije Universiteit Brussel (VUB)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2000-31/12/2001

Beschrijving :

De tijdsbudget-databank legt zich toe op het meten van de activiteiten en bezigheden gedurende de dag van een staal van huishoudens. Deze enquête wordt gekoppeld met de gezinsbudgetenquête. De inhoud van de databank en de mogelijkheid tot kruising met de gegevens over de besteding van de gezinnen is zonder twijfel zeer interessant vanuit socio-economisch gezichtspunt.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

Methodologische ondersteuning om de databank te exploiteren met het oog op een publicatie door het NIS, met hoge toegevoegde waarde. Het eindproduct bestaat uit de vormgeving van de databank zodat ze gemakkelijk te exploiteren is, het ontwerpen en het realiseren van een publicatie-prototype van de resultaten en van het realiseren van een sociologische studie van de resultaten welke zal gepubliceerd worden in het tijdschrift van het NIS.


Documentatie :

24 heures à la belge. Résultats de l'enquête INS sur l'emploi du temps des Belges  Glorieux, Ignace - Vandeweyer, Jessie  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0672)
[Om te downloaden

24 uur ... Belgische tijd. Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de tijdsbesteding van de Belgen  Glorieux, Ignace - Vandeweyer, Jessie  Brussel: DWTC, 2001 (SP0673)
[Om te downloaden

24 hours... Belgian time. A summary of the results of research on the Belgians'use of time  Glorieux, Ignace - Vandeweyer, Jessie  Brussels: OSTC, 2001 (SP0674)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid