Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Repertorium van lokale productie-eenheden

Onderzoeksproject AG/DD/37 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

De lokale productie-eenheid, d.w.z. (het deel van) de onderneming die zich bevindt op een topografisch geïdentificeerde plaats, wordt in de Belgische ambtelijke databanken gebrekkig weergegeven. Het opstellen van een repertorium van lokale productie-eenheden om ze identificeerbaar te maken, zal het mogelijk maken te beantwoorden aan de internationale standaarden in statistiek en tevens nieuwe interessante onderzoeken aan te vatten.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

Methodologische ondersteuning om de voorwaarden voor uitwerken en beheer van een identificatienummer voor lokale productie-eenheden in het bedrijvenrepertorium van het NIS. Het eindproduct is een verslag over de mogelijk te bewandelen wegen en de beheersvoorwaarden van zo'n identificatienummer. Het repertorium van lokale eenheden zal worden geïntegreerd in het DBRIS-bedrijvenrepertorium van het NIS en met name gebruikt worden voor het uitwerken van statistieken over lokale eenheden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid