Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Vervangingsratio van de werkloosheidsvergoedingen

Onderzoeksproject AG/DD/38 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Het opstellen van indicatoren m.b.t. de vervangingsratio's van de werkloosheidsvergoedingen met het oog op de politieke besluitsvorming gebeurt momenteel op een ad-hoc manier, zonder systematiek in de concepten. Er dient bijgevolg een betrouwbaar instrument te worden opgebouwd om de hoogte en de evolutie van de netto-vervangingsratio's bij verschillende typegevallen te bestuderen.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

Methodologische ondersteuning om voor de geselecteerde type-gevallen de verschillende componenten en de verschillende stappen in de berekening te combineren. Daarvan uitgaande wordt dan een databank opgebouwd waarin deze gegevens worden opgenomen.


Documentatie :

Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio's : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1135)
[Om te downloaden

Bibliografische referenties :

Een evaluatie van schorsing artikel 80  DE LATHOUWER L. Over-werk: Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 3, 2003 

Reforming Policies and Institutions in Unemployment Protection in Belgium  DE LATHOUWER L. in Clasen, Johen, Ferrera Maurizio, Rhodes Martin (eds), Welfare States and the Challenge of Unemployment. Reforming Policies and Institutions in the European Union, Routledge, Series Political Economy of Welfare (forthcoming), 2003 

Reforming Policies and Institutions in Unemployment Protection in Belgium  DE LATHOUWER L. in Clasen, Johen, Ferrera Maurizio, Rhodes Martin (eds), Welfare States and the Challenge of Unemployment. Reforming Policies and Institutions in the European Union, Routledge, Series Political Economy of Welfare., 2003 

Reforming the Passive Welfare State: Belgium’s New Income Arrangements tMake Work Pay in International Perspective  DE LATHOUWER L. In: Peter Saunders (ed), Social Security and the Welfare tWork Transition, Foundation on International Studies on Social Security, Volume Ten (forthcoming)., 2003 

Verafhankelijking en de actieve welvaartsstaat  DE LATHOUWER L. in: Cantillon, B., Elchardus, M., Pestieau, P., Van Parijs, Ph. e.a. (eds.), De nieuwe sociale kwesties, Antwerpen/Apeldoorn, Garant,, 2003 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid