Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Harmonisatie van statistische concepten in de sociale zekerheid

Onderzoeksproject AG/DD/39 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  BERGHMAN Jos - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/9/1999-31/12/2001

Beschrijving :

Het project bestaat erin een geconsolideerd beeld te vormen van de bevolking naar socialezekerheids- of socialebijstandscategorieën. Op dit ogenblik beschikt het departement echter niet het gewenste geconsolideerd beeld. De publicaties bestaan nog altijd uit losse tellingen naast elkaar. De bedoeling van het project is over te stappen van de notie "uitkering" naar de notie "uitkeringstrekker": men wil niet alleen b.v. pensioenen tellen maar ook gepensioneerden. Om tot een geconsolideerd beeld te komen moet een zekere eenvormigheid bestaan. Dit veronderstelt de harmonisatie van de statistische concepten die aan de basis liggen van de socialezekerheidsstatistieken.

Bewerking die moet worden uitgevoerd:

1. Uitwerken van een globaal concept van de bevolking naar SZ/SB-categorieën
2. Confrontatie van het globaal concept met de bestaande gegevens
3. Opstellen van een reeks aanbevelingen inzake harmonisatie van de bestaande gegevens
4. Realiseren van het gewenste geconsolideerd beeld in een databank


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid