Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Voorbereidende studie voor het oprichten van een observatiesysteem van het kaderpersoneel

Onderzoeksproject AG/DD/45 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project

Er zijn in ons land nog altijd niet veel studies in verband met het kaderpersoneel. Er bestaat in feite geen algemeen aanvaarde definitie voor deze categorie van werknemers in België zodat zij als dusdanig niet voorkomen in de ambtelijke statistieken.

Het kaderpersoneel heeft nochtans organisaties om zijn belangen te verdedigen en die zitting hebben in de federale instanties. Om een Observatoriesysteem van het kaderpersoneel op te richten bij het Overlegcomité voor het Kaderpersoneel van het federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, zal in het kader van het project de uitvoerbaarheid bestudeerd worden van een instrument dat een gedetailleerd overzicht van dit personeel geeft en zal door middel van een enquête een voorafgaande studie verricht worden om de besluitvorming terzake te verhelderen.


Uitvoerbaarheid

Om de uitvoerbaarheid van een statistisch instrument voor het kaderpersoneel te bestuderen en de nodige aanbevelingen voor het bestaan ervan te formuleren, is wetenschappelijke ruggesteun wenselijk. Dit gedeelte houdt een studie in van de voorhanden zijnde literatuur om de steekproef die men wil onderzoeken te omschrijven en af te bakenen. In dit eerste gedeelte van het onderzoek zal ook nagegaan worden waar de huidige statistieken falen in hun totaalbeeld van het kaderpersoneel.

Het doel van het tweede gedeelte zal erin bestaan om door middel van een enquête een voorafgaand onderzoek te verrichten naar het kaderpersoneel. De wetenschappelijke ploeg zal de wijze bepalen waarop deze enquête zal verlopen, welke variabelen daarbij gehanteerd zullen worden en zal een voorafgaande analyse maken van de resultaten ter ondersteuning van de op te richten Observatoriesysteem van het kaderpersoneel.


Documentatie :

Voorbereidende studie voor het oprichten van een observatiesysteem van het kaderpersoneel : eindrapport  Delmotte, Jeroen - Van Gyes, Guy - De Troyer, Marianne  Brussel : DWTC, 2002 (SP1098)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid