Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Fiscaliteit van ondernemingen: databanken en simulaties (Ministerie van Financiën)

Onderzoeksproject AG/EE/019 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project

De belastingadministraties beschikken over databanken die elk een aantal specifieke elementen betreffende de vennootschappen bevatten (informatie over de belastingen, de BTW, de onroerende goederen die deze vennootschappen bezitten...). Het ministerie wil over een wetenschappelijke ondersteuning beschikken teneinde deze informatie in een gegevensbestand te verenigen en zo een hulpwerktuig oprichten om tot beslissingen te komen (simulatiemodel, afgeleide statistieken...) alsmede voor risicoanalyse (de combinatie van informatie over een vennootschap zou het mogelijk moeten maken om een situatie aan te duiden die een diepgaande controle vanwege de fiscale administratie vereist).

Bewerking die moet uitgevoerd worden door het wetenschappelijk team

- analyse van de bestanden en van de weerslag van een variabiliteit die zich zowel op structureel vlak als m.b.t. de aanslagvoet van een belasting op een andere belasting voordoet;
- simulatie van de variatie van gegevens vreemd aan een belasting op de gegevens inherent aan een andere belasting op basis van een econometrisch model;
- vaststelling van risicofactoren verbonden aan bepaalde sectoren op basis van de econometrische analyse.

Eindproduct dat door de wetenschappelijke ploeg dient geleverd

- een methodologisch verslag om via koppeling het nieuwe gegevensbestand te vormen. Deze fase van 6 maanden zal een nauwe samenwerking vereisen met de verantwoordelijken voor het project bij het ministerie, waarvan de informaticadienst belast is met de samenstelling van het gegevensbestand;
- een verslag dat de realiseerbare combinaties van de gegevens beschrijft om statistische hulpmiddelen voor het nemen van beslissingen te vormen evenals de modelisatie van simulaties van fiscale beleidsmaatregelen die kunnen uitgevoerd worden dankzij de data van het gegevensbestand. Een nauwe samenwerking met de verantwoordelijken voor het project binnen het ministerie zal noodzakelijk zijn om te bepalen welke hulpmodules bruikbaar zijn voor het nemen van beslissingen;
- een test natuurlijke grootte en een validatie van de simulatiemodellen en de statistische modules die worden afgeleid van de informatie die het gegevensbestand zal bevatten.

Het team zal er tijdens zijn activiteiten in het bijzondere op letten de know-how die zij zal ontwikkelen door te geven aan de verantwoordelijken van het ministerie, in zoverre deze instelling zal instaan om zelfstandig voor het beheer te zorgen van het gegevensbestand, de simulatieprocedures en de statistieken die er regelmatig zullen moeten uit voortvloeien.

Valorisatie van het resultaat

a) procedure van integratie in de eigen werking van de instelling

Creatie van een werkmiddel dat aan de hoge hiërarchie alsmede aan de onderzoekers snelle, soepele en voordelige antwoorden levert, namelijk dankzij statistische studies en berekeningen over de verschillende soorten belastingen, over hun effect volgens de sociaal-economische categorieën en volgens de evolutieve analyses betreffende de vennootschappen of groepen van vennootschappen.

b) valorisatie voor de wetenschappelijke wereld en het grote publiek

Het team zal ervoor zorgen dat de wetenschappelijke gemeenschap en het grote publiek op een nuttige manier gebruik kunnen maken van het gegevensbestand.

Instelling

Ministerie van Financiën: Algemene administratie van de belastingen


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid