Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Valorisatie van verkiezingsresultaten (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Onderzoeksproject AG/EE/048 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project

In het kader van het Agora-project, dat aangevat werd op 1 januari 1999, werd er een data-base opgericht die de uitslagen bevat van de verkiezingen van Kamer en Senaat, en van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen, die hebben plaatsgehad sedert 1831, alsmede van alle verkiezingen voor de Gewest- en Gemeenschapsraden en voor het Europees Parlement.

Deze archieven bestaan uit brochures en officiële publicaties betreffende de verkiezingen.

De ingezamelde gegevens werden gedigitaliseerd en gepubliceerd op een website die, op het einde van het project, zal hernomen en bijgewerkt worden door de dienst van de Directie van de Verkiezingen en de Bevolking op basis van de uitslagen van de toekomstige verkiezingen. Het nieuwe project wil de bestaande database aanvullen en ten nutte maken dankzij de opzoeking en de invoering van gegevens die nog niet beschikbaar zijn in de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar wel voorhanden zijn op andere plaatsen en met andere bronnen.

Aldus:
- In de brochures die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd werden vóór 1985, werd er geen enkele melding gemaakt van het aantal ingeschreven kiezers; dit gegeven is nochtans onontbeerlijk om het percentage van het absenteïsme te berekenen;
- In de brochures die vóór 1981 gepubliceerd werden, zijn de cijferuitslagen op kantonnaal vlak niet vermeld;
- Wat de periode van 1831 tot 1914 betreft, bevinden sommige resultaten zich niet in de archieven van het departement.

Opdracht die dient verwezenlijkt te doen door een wetenschappelijk team

Aangezien het departement zelf niet beschikt over de nodige middelen en manschappen om de ontbrekende gegevens actief op te zoeken, die nochtans een zeker wetenschappelijk en historisch belang kunnen hebben, is er wetenschappelijke steun nodig om de ontbrekende gegevens in te zamelen en in te voeren in de bestaande database. De opzoeking van de genoemde gegevens dient verricht te worden op verscheidene plaatsen: in de archieven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de verkiezingsuitslagen van Kamer en Senaat), de Algemene Rijksarchieven, de archieven van de provincies (uitslagen van de provincieraadsverkiezingen), de archieven van de politieke partijen, de archieven van de kranten, het Belgisch Staatsblad.
Derhalve wordt gevraagd beroep te doen op een wetenschappelijke medewerker, die ervaring heeft op het vlak van de verwerking van de verkiezingsuitslagen, van het beheer van de databases en van het opzoekingswerk in de archieven.

Endproduct dat door de wetenschappelijke ploeg dient geleverd

De ingezamelde gegevens opnemen in het kader van de opzoekingen betreffende de bestaande database teneinde te kunnen beschikken over een database «Verkiezings-uitslagen», die een volledig historisch overzicht biedt van de beschikbare verkiezings-uitslagen sedert 1831.

Valorisatie van het resultaat

- De ingezamelde gegevens opnemen in de database en op de website «Verkiezingen ».
- Het geheel ter beschikking stellen van het publiek en de wetenschapsmensen onder de vorm van CD-Rom, brochures, enz...

Instelling

Ministerie van Binnenlandse Zaken - Directie van de Wetgeving en de Nationale Instellingen
Directie van de Bevolking en de Verkiezingen


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid