Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Databank m.b.t. trajectbeheer voor Europese regelgeving (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Sociale Zaken, DAV)

Onderzoeksproject AG/EE/052 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving van het project

Bestaande database m.b.t. trajectbeheer voor Europese regelgeving.

Bewerking die moet uitgevoerd worden door de wetenschappelijke ploeg

Exploitatie en verdere ontwikkeling van bestaande databank met het oog op beleidsvoorbereidend onderzoek en statistische informatie. Integratie van de rubrieken van de inlichtingenfiche, de impactfiche en van de onderhandelingsfiche EU voor de opvolging van de omzetting van Europese richtlijnen in de databank. Creatie van een "forward look": een overzicht van de te verwachten nieuwe Europese regelgeving per onderwerp en per administratie.

Eindproduct dat door de wetenschappelijk ploeg dient geleverd

Methodologie voor het optimaal gebruik van de inlichtingenfiche, de onderhandelingsfiche EU, de impactfiche en van de databank. Functionele analyse van het opvolgingsproces voor de omzetting van Europese richtlijnen (welke actoren vullen welke rubrieken in op welk moment). Rapport m.b.t. mogelijkheden tot statistische exploitatie van de informatie in de databank (inlichtingen-, onderhandelings- en impactfiche): rapportering mogelijk maken op het niveau van 1 richtlijn of verordening en van de stand van zaken m.b.t. omzetting/uitvoering van het geheel van nieuwe richtlijnen.

Valorisatie van het resultaat

a) Implementatie van de databank en het gebruik van de inlichtingen-, onderhandelings- en impactfiche in alle federale overheidsdiensten. Exploitatie van de informatie voor beleidsondersteuning en vergelijking doorlooptijd omzettingsproces t.o.v. andere Europese landen.

b) In een eerste fase: consultatie van de databank voor overheidsdiensten via intranet. In een tweede fase: consultatie door het brede publiek (burgers, ondernemingen, organisaties, wetenschappelijke instellingen, enz...) van niet-vertrouwelijke informatie.

Instellingen

Dienst Administratieve Vereenvoudiging.
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ministerie van Sociale Zaken.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid