Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Thesaurus voor Ecodata (Ministerie van Economische Zaken)

Onderzoeksproject AG/EE/057 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • M.  WEISERBS Daniel - Université Catholique de Louvain (UCL)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2002-1/1/2004

Beschrijving :

Beschrijving van het project

Uitwerking van metadata voor de macro-economische databank "Ecodata"

Ecodata, de macro-economische databank van tijdreeksen en multidimensionale tabellen bij het Ministerie van Economische Zaken, heeft het voorbije jaar een sterke evolutie ondergaan. Deze databank beoogt een recent en gedetailleerd beeld te geven van de Belgische economie in zijn Europese en mondiale context. Daarom werd de detailgraad van de kerncijfers sterk vergroot, een geautomatiseerd systeem opgebouwd voor de update van gegevens en de toepassing vernieuwd om gebruiksvriendelijke en performante toegang tot de databank te verlenen aan de hand van de modernste webtechnologieën (java-applets).

Door de diversiteit van de dataleveranciers, de aanzienlijke volumes aan gegevens en de toegenomen complexiteit van de statistieken, lijkt het aangewezen externe en wetenschappelijke krachten te betrekken bij de documentatie van de databank. Hierbij dient men rekening te houden dat deze Franstalige, Nederlandstalige en Engelstalige metadata als startpunt voor opzoekingen kunnen dienen en een vlotte link naar de bestaande gegevens moeten beogen. Bovendien wordt het gebruik van verklarende figuren aangemoedigd om een aantrekkelijke, eenvormige en visuele weergave in webbrowsers te verkrijgen.

Ecodata is opgebouwd volgens 2 basisstructuren:

- Tijdreeksen die logisch gegroepeerd zijn in een hiërarchische structuur. Momenteel kan men gegevens terugvinden aan de hand van de rubriek- en tijdreeksbeschrij-vingen ("full text") en de bestaande tijdreeksattributen (eenheid, frequentie, producent en methodologie van berekening).
- Multidimensionale tabellen per specifieke statistiek. Hierbij beoogt men een documentatie op het tabelniveau en voor de verschillende dimensies en dimensie-categorieën.

Enerzijds dienen de bestaande tijdreeksattributen gedocumenteerd te worden. Voor inhoudelijk sterk veranderende statistieken kan een verwijzing naar de website van de producent een ultieme oplossing bieden.
Anderzijds dienen nieuwe metadatavormen uitgewerkt te worden: inhoudstafel, synoniemenlijst, sleutelwoordenlijst, tabellijst en dimensielijst. Optioneel zijn verwijzingen naar verwante statistieken ("See also" ...) en een beschrijving van de verschillende opzoekvormen ("help on help").

Bewerking die moet uitgevoerd worden door de wetenschappelijke ploeg

De wetenschappelijke ploeg zou de metadata kunnen organiseren en beschrijven. Dit dient uitgevoerd te worden in samenwerking met de statistici van het bestuur Economische Informatie, die voor de verzameling zullen instaan.

Eindproduct dat door de wetenschappelijke ploeg dient geleverd

Een relationele databank van metadata, teksten en figuren die geïntegreerd wordt in de bestaande toepassing "Ecodata". Deze documentatie moet met klassieke en standaard-software kunnen gewijzigd en aangevuld worden. Statistici bij het MEZ moeten in staat kunnen zijn het onderhoud van deze documentatie te verzorgen.

Valorisatie van het resultaat

a) integratie procedure binnen de interne werking van de instelling

De geleverde documentatie beoogt een verrijking van de bestaande metadata, integratie in de bestaande toepassing en een snelle exploitatie op het MEZ-Intranet, Fedenet en/of Internet. Het zal een verhoogde accuraatheid bij onze statistici mogelijk maken, de kwaliteit en leesbaarheid garanderen en de correcte interpretatie door het grote publiek vergemakkelijken.

b) Valorisatie voor de wetenschappelijke wereld en het groot publiek

Ecodata is een relationele databank die toegankelijk gesteld zal worden.

Instelling

Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Economische Informatie


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid