Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Centrale instellingsdatabank (Ministerie van Volksgezondheid)

Onderzoeksproject AG/EE/068 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  NYS Henk - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2002-31/3/2003
  • Prof. dr.  DELIEGE Denise - Université Catholique de Louvain (UCL)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2002-31/12/2002

Beschrijving :

Beschrijving van het project

Creatie en ontsluiting van een centraal instellingsdatabank, gekoppeld aan de bestaande registratiesystemen waaronder MKG (Minimale Klinische Gegevens), MVG (Minimale Verpleegkundige Gegevens) en MPG (Minimale Psychiatrische Gegevens).

Heden worden de diverse types instellingen op diverse wijze, methodes, platformen al dan niet goed bijgehouden. Bovendien vergt dit "bijhouden" heel wat manueel (vaak redundant) werk. Door die werkwijze kunnen gegevens ‘verloren’ gaan, fouten gemaakt worden,... Een voorbeeld is het bijhouden van de bedindexen. Deze worden door de Gemeenschappen erkend. De federale overheid wordt via ministrieel besluit hiervan op de hoogte gebracht. Deze besluiten worden momenteel op diverse plaatsen en in diverse systemen op diverse lokaties verwerkt.
Er is een gebrek aan een duidelijk definitiekader, metadata.

Het doel is het bestaand ‘centraal ziekenhuisbestand’ primo uit te breiden tot alle instellingen, secundo uit te breiden zodanig dat de funktionaliteiten tegemoet komen aan alle gebruikers, inclusief de drie bestuurdirecties van het bestuur van de gezondheidszorgen ....
Allereerst moeten ook de instellingen waaronder de diensten beschut wonen, PVT (psychiatrische verzorgingstehuizen) en RVT (rusthuizen en verzorgingstehuizen), erin opgenomen worden, verder moeten ook de zorgverstrekkers, artsen, paramedici.. geïntegreerd worden.
Volledige historiciteit, per domein gecentraliseerde verantwoordelijkheid voor het onderhoud, toegang voor iedereen met bijhorende veiligheidsaspect,... zijn enkele basisfunktionaliteiten.

Het ‘voeden ‘ van het systeem moet in detail geanalyseerd worden. Onder andere moet bestudeerd worden of er geen rechtstreekse gegevensuitwisseling mogelijk is met het GKB (het gemeenschappelijk klantenbestand) van de Vlaamse Gemeenschap. Deze implementatie past perfect in het kader van e-government. Deze studie behelst zowel de functionele aspecten (mappen ERD, datadictonnary,...) als technische (gebruik replicatie, XML...). Ondemeer moet gekeken worden wat bruikbaar en haalbaar is. Bij het gebruik van de GKB moet bijvoorbeeld de identificatie onderzocht worden opdat ze ook bruikbaar zou kunnen zijn voor de financiering van de verschillende diensten binnen het ziekenhuis. Een vorm van gestructureerde communicatie moet uitgebouwd worden.

De ontsluiting van deze gegevens maakt ook onderdeel uit van dit project. Per doelgroep moeten subsets gepubliceerd worden, zowel via internet, extranet als intranet.

Het project moet gefinaliseerd zijn eind 2002. De vermoedelijke doorlooptijd is 1 jaar.
Zowel technische expertise op het vlak van technische architectuur, definitie en opzetten communicatieplatform, analysetechnieken... als functionele expertise wordt beoogd.

Bewerking die moet uitgevoerd worden door de wetenschappelijke ploeg

Het betreft een multidisciplinaire ploeg. Naast de conceptuele opbouw van het logisch datamodel, de bepaling van de metadata, de door alle sectoren aanvaarde definities, het juridisch kader omtrent het gebruik van de gegevens in diverse doeleinden, alsook de validatie van deze gegevens.

Eindproduct dat door de wetenschappelijke ploeg dient geleverd

In de diverse fase van het project wordt input verwacht van het team. Heel summier kan volgende project planning vooropgesteld worden
- conceptuele fase: actief deelnemen en rapporteren involgende facetten c- van de definitiestudie : behoefteanalyse, definitiekader, metadata, juridisch kader;
- analyse fase : detailanalyse (ERD, procesflow, dataflow?..;
- ontwikkeling: programmatie en eerste testen zullen door het bestuur zelf gerealiseerd worden. Echter wordt aan het team gevraagd actief deel te nemen aan de testfase. Zij zijn ideaal geplaatst om te testen of de in de conceptuele en analyse fase uitgedrukte behoefte gerealiseerd zijn in het eindproduct. Verder kunnen ze participeren in de oplevering van het eindproduct.

Valorisatie van het resultaat

Het eindresultaat heeft duidelijk meerdere facetten:
- Er is een integratie binnen de interne werking van het bestuur. Het CIC moet de draaischijf worden van alle bestaande als in de toekomst ontwikkelde applicaties. Meerwaarde wordt ondermeer verkregen door het minimaliseren van het manuele werk en de centralisatie van de gegevens, alsook het definiëren en standaardiseren van de dataflow.
- Dit centraal instellingsbestand ("CIC" : Centrale Instellingen / Institution Centrales) moet dienen als de draaischijf van alle datawarehousetoepassingen en productieomgevingen in de schoot van het bestuur van de gezondheidszorgen
- De ontsluiting heeft tot doel dat (natuurlijk moeten de nodige security layers ingebouwd worden):
- primo ons ‘cliënteel’, zijnde o.a. de ziekenhuizen veel vlugger en efficiënter hun feedback, globalisatie... kunnen ontleden, dat ze hun eigen signaletische gegevens kunnen aanpassen, dat ze diepgaande analyse kunnen maken op de diverse registraties;
- secundo zal dit ook toelaten aan het grote publiek on-line de steeds ge-update gegevens te raadplegen;
- tertio zullen bepaalde instanties (universiteiten bvb) via dit medium bepaalde studies en analyses kunnen realiseren.

Instelling

Ministerie van Volksgezondheid
Bestuur van de gezondheidszorgen


Documentatie :

Modèle d'un système d'information central des institutions de soins de santé : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1389)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid