Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Conceptie van een classificatieserver voor de statistische data met het oog op het opstellen van een datawarehouse

Onderzoeksproject AG/FF/076 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1.Benaming van de Instelling:

Nationale Bank van België

2. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling.

De opzet van het datawarehouse project, dat binnen het departement Algemene Statistiek werd opgestart, bestaat erin de verschillende informatiebronnen, zijnde de aangeversregisters, de classificaties, de individuele aangiften, de aggregaten en de tijdreeksen voor de verschillende statistieken te integreren. Hierdoor kan de gebruiker zelfstandig navigeren binnen het geheel aan informatiebronnen. Een eerste stap is de transversale integratie over de verschillende statistische domeinen heen van aangeversregisters en classificaties. Het opzetten van een classificatieserver draagt daar toe bij. Hier situeert zich de "Conceptie van een classificatieserver". Het uiteindelijk objectief voor de eindgebruiker is de mogelijkheid om op basis van de verschillende classificaties, te navigeren binnen zowel de aangiften, de aggregaten als de tijdreeksen maar eveneens tussen de classificaties onderling.

3. Uit te voeren opdracht

a. Door de NBB

Vooraleer de onderzoeksploeg kan starten zal de NBB een inventaris opmaken van de bestaande aanwezige classificaties. Daarbovenop zal een specificatiedossier opgesteld worden over de gevoerde functionaliteiten van een classificatieserver.
Tijdens de uitvoering van het project zal de NBB op bepaalde tijdstippen de voorgestelde concepten valideren.

b. Door de onderzoeksploeg

Op basis van de inventaris van de bestaande classificaties en het specificatiedossier zal de onderzoeksploeg een classificatieserver concipiëren die kan ingepast worden in de interne datawarehouse-omgeving en in de multidimensionele databases op het internet.

4. Op te leveren eindproduct

a.Door de onderzoeksploeg

Een uitgewerkt voorstel tot implementatie van een classificatieserver met volgende elementen:

1) structuur,
2) integratie van de verschillende classificaties,
3) links met de individuele aangiften, aggregaten en tijdreeksen,
4) beheer en consultatie principes.


b. Door de NBB

De NBB zal dit gebruiken bij de uitbouw van het interne datawarehouse en de multidimensionele database bij de externe verspreiding van statistieken via Internet.

5. Valorisatie van het eindproduct:

a. voor de openbare instelling: integratie van het eindproduct in haar eigen werking

Basis voor uit te bouwen datawarehouse

b. voor het 'publiek': toegangsvoorwaarden en modaliteiten voor wetenschappelijke gebruikers en voor het grote publiek

Onderdeel van de multidimensionele database voor verspreiding van statistieken via Internet.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid