Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Datawarehouse pensioenen van de publieke sector: analyse van externe behoeften

Onderzoeksproject AG/FF/077 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1. Benaming van de Instelling

Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën

2. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling.

Voorbereidende werkzaamheden met het oog op de oprichting van een socio-economische "datawarehouse" met betrekking tot de pensioenen van de publieke sector die door de Administratie worden toegekend, berekend en beheerd.

3. Uit te voeren opdracht

a. door de onderzoeksploeg

- analyseren van de externe behoeften (universiteiten; regionale ,nationale en internationale studiebureaus en onderzoekscentra ...).
- doorlichten van de bestaande gegevens bij de Administratie.

b. door de openbare instelling

1. voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek:
inleiding tot de problematiek, kennismaking met de gegevensbank, ter beschikking stellen van de noodzakelijke basisdocumentatie, ...

2. in de loop van het project:
ter beschikking stellen van de noodzakelijke informaticamiddelen zoals apparatuur, gegevensbestanden, functionele en technische ondersteuning ...

4. Op te leveren eindproduct

a. door de onderzoeksploeg

- een inventaris van de behoeften;
- een voorstel tot transformatie van de aanwezige gegevens naar bruikbare informatie voor de verschillende doelgroepen;
- een voorstel tot aanpassing, standaardisatie en normalisatie van de gegevens.

b. voor de openbare instelling

In het kader van een socio-economisch luik van e-governance beoogt de Administratie op lange termijn een datawarehouse te creëren on-line gevoed vanuit de gegevensbank. De omzetting van data naar informatie steunt op een te ontwikkelen ‘analyse and decision making tool’.

Het ‘analyse and decision making tool’ is een geïntegreerde client / server toepassing in een ORACLE / SAS omgeving op een Windows NT 4 / Unix platform.

5. Valorisatie van het eindproduct

a. voor de openbare instelling: integratie van het eindproduct in haar eigen werking

De Administratie heeft reeds een aantal belangrijke informaticaprojecten lopen waarin de datawarehouse zal worden geïntegreerd. De exploitatie ervan beoogt de professionele ondersteuning van de ‘decision makers’. Hiermee wordt bedoeld:

- Het management van de Administratie
- De politieke beleidsverantwoordelijken (= de Minister en zijn kabinet), de toekomstige Beleidsraad en de toekomstige Cel Beleidsvoorbereiding.

b. voor het 'publiek': toegangsvoorwaarden en modaliteiten voor wetenschappelijke gebruikers en voor het grote publiek

De Administratie wil haar informatie via internet ter beschikking stellen niet alleen van een professionele groep van wetenschappelijke onderzoekers (universiteiten, vakverenigingen, studiebureaus, ...) maar tevens van het brede publiek.


Documentatie :

Projet Datawherehouse : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2111)
[Om te downloaden

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid