Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Mortaliteit gepensioneerden publieke sector: actuariële en demografische analyse

Onderzoeksproject AG/FF/078 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1. Benaming van de Instelling

Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën

2. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling

Demografische en actuariële ondersteuning van het "Exsyspen" programma van de Administratie der pensioenen waarmee lange termijn prognoses worden opgesteld inzake de evolutie van het volume en de kostprijs van de overheidspensioenen 2002-2050.

3. Uit te voeren opdracht

a. door de onderzoeksploeg

- analyseren van de mortaliteit bij de gepensioneerden van de publieke sector,
- ingeval significante verschillen worden vastgesteld in functie van verschillende parameters zoals niveau, beroepscategorie (ambtenaar, onderwijs, leger, ...) worden specifieke prospectieve mortaliteitstabellen opgesteld,
- analyseren van de gebruikte assumpties en van de wiskundige, statistische en actuariële methodes in de simulatiemodellen,
- voorstellen uitwerken hoe de gebruikte assumpties en methodes kunnen verbeterd en/of geperfectioneerd worden,
- voorstellen uitwerken tot het uitvoeren van betrouwbaarheidstesten.

b. door de openbare instelling

1. voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek:

inleiding tot de problematiek, kennismaking met de gegevensbank, ter beschikking stellen van de noodzakelijke basisdocumentatie, ...

2. in de loop van het project:

ter beschikking stellen van de noodzakelijke informaticamiddelen zoals apparatuur, gegevensbestanden, functionele en technische ondersteuning ...


4. Op te leveren eindproduct

a. door de onderzoeksploeg

een rapport omvattende:

- een analyse en een synthese van de onderzoeksresultaten inzake mortaliteit bij de gepensioneerden van de publieke sector,
- nieuwe prospectieve mortaliteitstabellen voor de gepensioneerden van de publieke sector in functie van geselecteerde parameters,
- een analyse en een synthese van de assumpties en van de wiskundige, statistische en actuariële methodes in de simulatiemodellen,
- een voorstel tot verbetering/of perfectionering van de assumpties en van de wiskundige, statistische en actuariële methodes in de simulatiemodellen,
- een voorstel van betrouwbaarheidstesten.

b. voor de openbare instelling

Uitbreiding en verbetering van de Exsyspen simulatiemodellen.

5. Valorisatie van het eindproduct

a. voor de openbare instelling: integratie van het eindproduct in haar eigen werking

De Administratie heeft met Exsyspen reeds een belangrijk hoogtechnologisch simulatie-instrument. De aanbevelingen van het onderzoeksteam zullen in de bestaande simulatiemodellen worden geïntegreerd. De simulatieresultaten beogen een professionele ondersteuning van de ‘decision makers’. Hiermee worden bedoeld:

- Het management van de Administratie
- De politieke beleidsverantwoordelijken (= de Minister en zijn kabinet), de toekomstige Beleidsraad en de toekomstige Cel Beleidsvoorbereiding.

b. Voor het 'publiek': toegangsvoorwaarden en modaliteiten voor wetenschappelijke gebruikers en voor het grote publiek

De Administratie wil haar informatie via verschillende media (intranet, internet, publicaties, voordrachten, ...) ter beschikking stellen niet alleen aan een professionele groep van wetenschappelijke onderzoekers (universiteiten, vakverenigingen, studiebureaus, ...) maar tevens aan het brede publiek.


Documentatie :

Analyse de la mortalité des pensionnés du secteur public : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2103)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid