Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Minimale geriatrische gegevens

Onderzoeksproject AG/FF/083 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

1. Benaming van de Instelling

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

2. Beschrijving van het project MGG (Minimale Geriatrische Gegevens)

Op basis van de nationale databanken MFG (Minimale Financiële Gegevens), MKG (Minimale Klinische Gegevens) en MVG (Minimale Verpleegkundige Gegevens), het pathologie-profiel én het functioneren van patiënten ouder dan 75 jaar bestuderen in relatie met de verblijfsduur, de zorgzwaarte op verpleegkundig vlak en de kost van handelingen RIZIV.

3. Uit te voeren opdracht

a. door de onderzoeksploeg

- Analyseren van de ICD-9-CM code (International Classification of Diseases, ninth revision) om mogelijke criteria’s inzake het functioneren (bijv.: incontinentie, verwardheid, afhankelijkheid, ...) van oudere patiënten te meten;
- Toevoegen van weerhouden codes/items in de MKG (in instellingen die op vrijwillige basis deelnemen);
- Toevoegen van criteria’s die de autonomie van de oudere patiënten meten (ADL = Activiteiten van het Dagelijks Leven en I-ADL Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven) in dezelfde instellingen, alsook criteria’s die het cognitief functioneren meten (MMSE = Mini-Mental State Examination);
- Bestuderen van de variabelen: verblijfsduur, zorgzwaarte op verpleegkundig vlak, kost van handelingen RIZIV, in functie van een hergroepering van de oudere patiënten (acuut, sub-acuut en chronisch).

b. door de openbare instelling

- De opdracht van de openbare instelling (RIZIV en het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Leefmilieu) bestaat erin het ter beschikking stellen van de noodzakelijke databestanden: MKG-MFG-MVG om zodoende de vereiste analyses te kunnen uitvoeren.

4. Eindproduct

a voor de onderzoeksploeg

- Het leveren van een gekoppelde databank;
- Ontwikkelen van een model (= een instrument) voor het hergroeperen van oudere patiënten > 75 jaar op basis van pathologie en functioneringscriteria’s waardoor het mogelijk wordt categorieën te onderscheiden in functie van de hoger vermelde variabelen.

b. voor de openbare instelling

- De gekoppelde databank én het model zullen concreet gebruikt worden als beleidsondersteunend instrument binnen het ouderenbeleid op vandaag.

5. Valorisatie van het eindproduct

a. door de openbare instelling

- De databank zal intern binnen de overheidsinstellingen verder geëxploiteerd worden in functie van andere beleidsdoeleinden op vlak van de ouderenzorg.
- De gegevens zullen geïmplementeerd worden in onze nationale databanken;
- De databank zal gebruikt worden om internationale vergelijkingen mogelijk te maken;
- Tevens zal het gebruikt worden als toekomstig beleidsinstrument binnen de ouderenzorg.

b. voor het publiek

- Opstellen van anonieme statistische tabellen;
- Andere vorsers (onderzoekers en geïnteresseerden in het domein) zullen mits bepaalde voorwaarden toegang krijgen tot de verkregen databank.

6. Bijzondere voorwaarden

Een begeleidingscommissie zal opgericht worden bestaande uit vertegenwoordigers van de kabinetten, het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, het RIZIV, Gemeenschappen en Gewesten, experten en het onderzoeksteam.

Een vertrouwelijkheidsclausule zal opgesteld worden samen met alle deelnemers aan het onderzoek.

Het onderzoeksteam krijgt toegang tot de gegevens van de openbare instelling onder de voorwaarden vastgesteld in een specifiek document.

Een medewerker van het onderzoeksteam zal in functie van de noodzakelijkheid voor het onderzoek een bepaald percentage werken op het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.


Documentatie :

Résumé Gériatrique Minimum : prise en compte des spécificités des services gériatriques : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1563)
[Om te downloaden

Résumé Gériatrique Minimum : prise en compte des spécificités des services gériatriques : annexes    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1564)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid