Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Aanvullende sociale voorzieningen 2de en 3de pijler: opstellen van een databank

Onderzoeksproject AG/FF/084 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Prof. dr.  BERGHMAN Jos - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2003-1/1/2006

Beschrijving :

1. Naam van de Instelling

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bestuur van de Informatie en Studiën

2. Beschrijving van het project

- De aanvullende sociale voorzieningen van België vormen meer en meer een belangrijk onderdeel van de sociale bescherming in Europa. Tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de EU werd er op 19 en 20 december een conferentie georganiseerd door de KU Leuven-UCL rond "De aanvullende sociale voorzieningen in de Europese Unie".
- Dit project heeft tot doel dit thema statistisch in kaart te brengen.
- De tweede en derde pijler van de sociale bescherming zijn in volle expansie en worden gekenmerkt door het grote aantal types actoren zoals publieke, semi-publieke, privé-verzekeringen, mutualiteiten, coöperaties enz. Dit impliceert dat het in kaart brengen van de aanvullende sociale voorzieningen een omvangrijke opdracht is.

3. Uit te voeren opdrachten:

A Door de onderzoeksploeg

- Inventarisatie van de bestaande aanvullende sociale voorzieningen in België. Hierbij dient evenwel rekening te worden gehouden met het DWTC-onderzoeksproject "De onzichtbare pensioenen". In dit project dient de gezondheidszorg in elk geval te worden behandeld.
- De beschikbare informatie terzake kaderen binnen de Europese methodologie.
- Ontwikkelen van een uniform typeformulier waarmee de betrokken actoren de gegevens kunnen overmaken.
- Opbouw van een databank die de evolutie van de aanvullende voorzieningen in kaart brengt.

B Door de instelling

- Contacten met de verschillende instellingen en beleidsniveaus die betrokken zijn;
- Implementatie in bestaande datasystemen, in samenwerking met de onderzoekers.

4. Eindproduct:

A Te leveren door de onderzoeksploeg

- Inventaris en classificatie van bestaande aanvullende sociale voorzieningen in de tweede en derde pijler.
- Typeformulier voor de inzameling van statistische gegevens.
- Levering van een operationele databank "Aanvullende sociale voorzieningen".
- Uitwerken van een bijhorende methodologische handleiding, met eveneens de interpretatie van de opgenomen data.

B Door de instelling

- Integratie van de operationele databank binnen de ICT-omgeving

5. Valorisatie van het eindproduct

A Voor de instelling

Integratie in de bestaande rapporteringen op nationaal en internationaal niveau (bv. Statistisch programma van Eurostat inzake Sociale Bescherming ; rapportering voor Social Policy Committee (EU), Gezondheidsrekeningen).

B Voor het publiek

Openstellen van de databank voor diverse gebruikers: beleidsondersteunende diensten, onderzoekers, en geïnteresseerde publiek.


Documentatie :

Prestations sociales complémentaires dans les deuxième et troisième piliers : resume    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1525)
[Om te downloaden

Aanvullende sociale voorzieningen in de tweede en derde pijler : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1526)
[Om te downloaden

Supplementary social provisions in second and third pillar health care : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1527)
[Om te downloaden

Aanvullende sociale voorzieningen in de tweede en derde pijler : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1554)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid