Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Statistische informatie inzake sociale inclusie

Onderzoeksproject AG/FF/085 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

  • Mevr.  CANTILLON Bea - Universiteit Antwerpen (UA)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/1/2003-1/1/2005

Beschrijving :

1. Naam van de Instelling

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bestuur van de Informatie en Studiën

2. Beschrijving van het project

- Het Bestuur treedt op als coördinator van het indicatorengedeelte van het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie (open coördinatiemethode Europese Unie). Het is de bedoeling dat het Bestuur over een operationele databank beschikt met coherente statistische reeksen vanaf midden de jaren ’70 (indien beschikbaar).
- Het Bestuur heeft nood aan een zo volledig mogelijke inventarisatie van beschikbare data inzake Sociale Inclusie, meer bepaald inzake de dimensies inkomen, arbeid, huisvesting, onderwijs, gezondheid, maatschappelijke integratie, participatie ...
- Het Bestuur wenst aldus via een multi-dimensionele benadering het complexe begrip van sociale inclusie in kaart te brengen. Dit project heeft eveneens tot doel de coherentie en de validiteit van de beschikbare gegevens te toetsen. Er moet bijzondere methodologische aandacht gegeven worden aan de bestaande panel en administratieve bestanden, vooral wat de data-cleaning, de weging en de imputatie betreft.

3. Uit te voeren opdrachten

a) door de onderzoeksploeg

Opbouw van een databank met valide cijferreeksen van de diverse dimensies van Sociale Insluiting.

b) door de openbare instelling

- De contacten met de verschillende instellingen die over primaire data beschikken.
- De implementatie binnen de bestaande databanken in het bestuur, in samenwerking met de onderzoekers.

4. Eindproduct

a) Voor de onderzoeksploeg

- Inventaris van de beschikbare data.
- Uitwerken van een bijhorende methodologische handleiding, met aandacht voor de interpretatie van de beschikbare data.
- Rapportering over de samenhang, met bijzondere aandacht voor de relaties tussen de input- en de outputvariabelen.
- Een databank ‘Sociale Inclusie’ met gegevens van midden ’70 (indien beschikbaar) tot heden. Deze databank moet dermate opgebouwd worden dat ze aan de verschillende gebruikersgroepen een maximale functionaliteit biedt.

b) Voor de openbare instelling

Implementatie van de operationele databank binnen de bestaande ICT-omgeving.

5. Valorisatie van het eindproduct

a) Voor de openbare instelling

- De databank moet het Bestuur ondersteunen in zijn rol als coördinator van het indicatorengedeelte van het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie (open coördinatiemethode Europese Unie).
- Globale rapportering over de Sociale Inclusie.
- De databank wordt geïntegreerd binnen de bestaande databank van het Bestuur.

b) Voor het groot publiek

Het Bestuur stelt de databank open, via het internet, voor de onderzoekers en geïnteresseerden in de domeinen van de sociale Inclusie.


Documentatie :

De indicatoren van het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie : evaluatie en methodologische aanbevelingen  Van Dam, Rudi - Cantillon, Bea - Van den Bosch, Karel... et al  Gent : Academia Press, 2006 (PB6165)

Statistische informatie inzake sociale inclusie : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1442)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid