Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Kadaster van de gezondheidsberoepen

Onderzoeksproject AG/GG/097 (Onderzoeksactie AG)


Personen :

 • Prof. dr.  SCHOBBENS Pierre-Yes - Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2004-30/6/2005
 • Prof. dr.  DE WEVER Alain - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2004-30/6/2005

Beschrijving :

Het “federaal kadaster van de gezondheidsberoepen” is een centrale gegevensbank van alle erkende gezondheidsberoepen (artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, paramedici, psychologen, ...). Momenteel bevat deze de gegevens van de artsen en de kinesitherapeuten.

Hierin staan de volgende gegevens:

- identificatiegegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, adres,…)
- kwalificatiegegevens (diploma’s en titels, specialiteiten en erkenningen,…)
- gegevens inzake de beroepssituatie(s) (zelfstandig, loontrekkend, stichtend lid van een ziekenhuis, medewerker in het buitenland, gepensioneerd…)
- contactgegevens (consultatieplaatsen, beschikbaarheidsuren, adressen, telefoonnummer, publieke sleutel voor codering…)

Deze gegevensbank heeft de volgende doelstellingen:

- administratieve vereenvoudiging, tussen de verschillende betrokken partners van deze beroepen (opleidingsinstituten, openbare instellingen, ordes, werkgevers, de beroepsbeoefenaar zelf)
- transparantie, via publicatie van gevalideerde informatie, die bovendien de relaties tussen de beoefenaars onderling en tussen de beoefenaars en de patiënten zal verbeteren
- beschikbaar stellen van gegevens voor statistisch gebruik (planning, geografische verdeling,…) voor het beheer van de beroepen en het onderzoek

De gegevens zullen beschikbaar worden gesteld aan de volgende gebruikers:

- de burger (controle van de kwalificaties en de beschikbaarheid van de beoefenaar)
- de gezondheidsbeoefenaars (opzoeken/selectie van collega’s, recuperatie van hun publieke sleutel,…)
- de FOD Volksgezondheid (in het kader van de uitvoering van haar opdrachten)
- de andere overheidsinstellingen (FOD’s en sociale parastatale, in het kader van de uitvoering van hun opdrachten)
- de beroepsorganisaties (ordes en werkgevers, voor de identificatiegegevens, met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer)
- de wetenschappelijke verenigingen, voor statistisch of socio-economisch onderzoek
De gegevens zullen automatisch opgenomen en gecompileerd worden in het kader van een wet die als doel heeft de modaliteiten voor het inzamelen en het gebruik van gegevens te bepalen.


Documentatie :

Cadastre des professions de la santé : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1648)
[Om te downloaden

Kadaster van de gezondheidsberoepen : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1649)
[Om te downloaden

Register of health professions : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1650)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid