Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

"Intelligente" exploitatietools voor ongestructureerde informatie ten behoeve van de noden van de Belgische Federale Politie

Onderzoeksproject AG/GG/101 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

Een objectieve studie naar de wenselijkheid, de toepasbaarheid, en de kwaliteit van informaticatools die een ondersteuning kunnen bieden voor het ophalen, doorzoeken, beheren, structureren, visualiseren,... en extraheren van relevante informatie uit (elektronisch beschikbare) tekstuele en multimediale documenten, en dit binnen de verschillende diensten van de Belgische Federale Politie.

In zijn meest algemene vorm is het doel het verbeteren of efficiënter maken van de beeldvorming, en dit op alle vlakken van de politiewerking; van gerechtelijk onderzoek tot strategische analyse. Het uitgangspunt van deze beeldvorming en - meer algemeen - het hedendaags paradigma van Intelligence Led Policing, is de informatie, die de operaties en het beleid stuurt, voor een meer gerichte en doeltreffende aanpak dan de traditionele crime fighting toelaat.

Naast de parametrisch doorzoekbare, gekwantificeerde informatie uit gegevensbanken zoals de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank), is er nood aan het toegankelijk, doorzoekbaar, opvraagbaar, en exploiteerbaar maken van de documenten die aan de basis liggen van deze gevatte gegevens, om het verlies aan informatie inherent aan het structureringsproces op te vangen (het grote verhaal, de context, nuances, etc.). Daarnaast worden ook documenten opgenomen die momenteel niet in aanmerking komen voor gestructureerde vatting, maar die onmisbaar zijn voor een gedegen beeldvorming, zoals diverse open bronnen, analyse- of expertenrapporten. We onderstrepen aldus de complementariteit van dit project ten aanzien van de huidige (gestructureerde) informatiewinning en -exploitatie.


Documentatie :

"Intelligente" exploitatietools voor niet gestructureerde informatie ten behoeve van de noden van de Federale Politie : eindrapport    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1537)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid