Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Virtuele bibliotheek Justitie - Politie

Onderzoeksproject AG/GG/102 (Onderzoeksactie AG)


Personen :


Beschrijving :

De Federale Politie wil een virtuele bibliotheek creëren op een enig WEB/intranet platform van het geheel van haar gerechtelijke informatiebronnen teneinde de politieman te ondersteunen in zijn taken van fenomeenanalyse en informatiegearing voor de gerechtelijke fenomenen. Ze zal deze ter beschikking stellen van in de eerste plaats haar eigen federale en lokale componenten, maar tevens later van de gerechtelijke overheden en de wetenschapswereld, die ook bijdragen zullen kunnen leveren tot de voeding ervan.

Het project heeft als doelstelling het opstellen van een lastenboek voor de constructie een portal met toegang tot de vermelde informatiebronnen en de contextualisatie ervan, via een beveiligde intranet. Twee delivrables zijn voorzien:

- haalbaarheidsstudie;
- een rapport met de voorstelling van de methodologie, zowel voor het gebruik als het beheer van de virtuele bibliotheek


Documentatie :

Recherche Agora-Bibliothèque virtuelle: Analyse de la faisabilité du projet et Cahier des charges méthodologique de l'application : rapport final = Onderzoek Agora-Virtuele bibliotheek: Analyse van de haalbaarheid van het project EN Methodologisch lastenboek van de toepassing : endrapport    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1559)
[Om te downloaden

Recherche Agora-Bibliothèque virtuelle : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1560)
[Om te downloaden

Onderzoek Agora-Virtuele bibliotheek : samenvatting    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1561)
[Om te downloaden

Agora - Virtual Library Research : summary    Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1562)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid